„Peníze na rekonstrukci chceme získat z fondů Evropské unie. Jednalo by se o částku až 200 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Radim Zika s tím, že krajští radní záměr rekonstrukce již odsouhlasili.

Potíže s nevyhovujícími depozitáři trápí galerii už léta. Uloženo je v nich několik desítek tisíc vzácných sbírkových předmětů, zejména obrazů, kreseb a grafických listů.
„Galerii je v současné době budova „těsná“. Depozitáře jsou umístěné v nejvyšší části budovy, kam vede úzké točité schodiště. V případě požáru či jiné havarijní situace, by bylo velmi obtížné rychle evakuovat hlavně velké obrazy,“ upozornila vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Eva Hamplová.
Nový moderní depozitář, splňující všechny předpisy na skladování vzácných exponátů, vznikne nejspíš v téže budově v suterénu. Před dvěma lety se ale ještě počítalo s umístěním depozitáře do nové přístavby. S její výstabou však zásadně nesouhlasil Národní památkový ústav.
„Nebyl by ale proti výstavbě podzemního depozitáře,“ uvedl náměstek hejtmana odpovědný za kulturu Antonín Schäfer.