1/6

Výrok: „Když si projdete všechny struktury a rysy tohoto vznikajícího evropského monstra, všimnete si, že se stále více podobá Sovětskému svazu.“ 

Kdo ho pronesl:

Evropskou unii ke Sovětskému svazu připodobnil ruský politický aktivista a spisovatel Vladimir Bukovskij, v 60. a 70. letech jedna z vůdčích postav ruského disentu. Bukovskij počátkem 70. let upozornil na zneužívání sovětských léčeben k věznění disidentů. Sám strávil skoro 12 let za zdmi psychiatrických léčeben a vězení, než mezinárodní tlak pomohl k jeho osvobození. Později žil v emigraci. Stejně tvrdě, jako kritizoval sovětský režim, se Bukovskij stal odpůrcem Evropské unie.

Jak je to ve skutečnosti?

Připodobňování Evropské unie k Sovětskému svazu, které se v různých obměnách mezi odpůrci existence Evropské unie vyskytuje dodnes, nemá žádný reálný základ. Mezi Unií a Sovětským svazem totiž neexistují podobnosti, naopak, fungování obou se od sebe výrazně liší. „Ta analogie je naprosto falešná a nesmyslná. Sovětský svaz vznikl násilím, když si Rusko podrobilo jiné národy. Do Evropské unie lze vstoupit dobrovolně, dá se z ní i vystoupit. Je to dobrovolné společenství, v němž nikdo není nucen zůstávat. Občané mohou ve volbách podporovat politické strany, jež se vůči Evropské unii vymezují. Nic takového by v Sovětském svazu nebylo možné, tam neexistovala žádná politická soutěž, žádná demokracie, žádná možnost vyslovit nesouhlas s tím, jak systém funguje,“ vysvětlil pro Deník politolog a vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Petr Kaniok.

Podle něj je tvrzení, že se Evropská unie podobá Sovětskému svazu, manipulativní. „Zatímco Sovětský svaz své občany zbídačoval, díky evropské integraci zažívá Evropa značný ekonomický rozmach. Z politologického i ekonomického pohledu je to nesmyslné srovnání,“ zdůraznil Kaniok.

loading
arrow_left Předchozí
1/6
Další arrow_right