Dlouhověká rostlina, která může na jednom místě růst desítky let a vytvořit bohaté trsy se spoustou květů. To je koniklec otevřený, který se do střední Evropy dostal z jihoruských stepí. V České republice se vyskytuje v severních a severozápadních Čechách. Teď ale čelí temnému osudu, který sdílí s řadou dalších druhů. Ubývá ho.

Podobně je na tom také hořeček mnohotvarý český, který se dříve roztroušeně vyskytoval ve stovkách lokalit na celém území republiky.

Kociánek dvoudomý
Milan Chytrý: Kociánek dvoudomý mnoho mladých botaniků ani nevidělo

V letech 2000 až 2007 ho kvůli změnám v obhospodařování půdy značně ubylo. Místo v šesti set padesáti se v malém počtu nachází už asi jen v 65 lokalitách. A to především na Šumavě a také v Šumavském a Novohradském podhůří.

Znečišťování hnojivy

Kohátka kalíškatáKohátka kalíškatáZdroj: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia CommonsPodle ředitele Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Milana Chytrého čelí ohrožení také kohátka kalíškatá. „Je to žlutě kvetoucí rostlina vázaná na biotop vápnitých slatinišť, tedy na místa, kde kolem pramene nasyceného vápníkem roste hodně mechů a ostřic. Jejich odumřelé zbytky se nerozkládají, ale hromadí se ve formě slatiništní rašeliny. Kohátka a její biotop se dříve vyskytovaly na mnoha místech severních a středních Čech a v Pošumaví. Kvůli odvodňování krajiny a znečišťování hnojivy spláchnutými z orné půdy ale zaniklo možná až osmdesát procent původní rozlohy vápnitých slatinišť u nás,“ vysvětlil odborník.

Křivoklátsko
Česko bude mít další národní park. Křivoklátsko jím vyhlásí do dvou let

Pomálu je též hvozdíku českého. Vytrvale bíle kvetoucí rostliny, která tvoří husté trsy o výšce přibližně patnáct centimetrů. Nachází se jen na úpatí Řípu, konkrétně na písčitých stráních u Klenče a Vražkova, které jsou Národní přírodní památkou.

Ministerstvo se snaží pomoci

O problémech některých druhů ví i na ministerstvu životního prostředí. A snaží se pomoci. „Pro ty nejohroženější vytváříme záchranné programy,“ řekla Deníku mluvčí resortu Lucie Ješátková.

Nejohroženější druhy rostlinNejohroženější druhy rostlinZdroj: DeníkÚspěšně se situací bojují také některé radnice. Zatímco jinde vzácné rostlinné druhy mizí, na trávnících Prahy 12 vykvetl díky změně způsobu seče pestrý květinový koberec. Zvolili takzvanou mozaikovou metodu. Na některých místech, kam lidé příliš nechodí, sečou jen dvakrát za rok. U ostatních ploch snížili počet sečí na třikrát až čtyřikrát za rok podle počasí.

„Před čtyřmi lety jsme společně zaseli louku u ulice Levského a vykvetly tam kopretina bílá, vesna obecná, úročník bolhoj a další byliny. Na travnatém pruhu mezi tramvajovými kolejemi u ulice Generála Šišky zase roste hlaváček letní, hlaváč žlutavý nebo hrachor hlíznatý,“ popsala dřívější místostarostka a stávající zastupitelka Eva Tylová.

Vznikla i útlá brožura 

Zástupci úřadu městské části loni také vydali útlou brožuru mapující více než sto padesát květin vyskytujících se na jejich území – v abecedním pořadí od blínu černého po zvonek řepkovitý.