Pojišťovna předpokládá, že do konce roku vydá 170 tisíc průkazů a následně pak zhruba 556 tisíc ročně. Nové průkazy s platností na 10 let budou lidé dostávat automaticky poštou tak, jak tomu bylo doposud, tedy s blížícím se koncem platnosti předchozí „kartičky“. 

Původní průkazy s vícebarevnou rubovou stranou zůstávají nadále v platnosti do doby, která je na nich vyznačena. Několik let tedy budou v oběhu dvě mírně odlišné verze. To, jestli se lidé u lékaře prokážou „starým“ nebo „novým“ průkazem, nemá nicméně žádný vliv na nárok na ošetření. Rozhodující je datum platnosti uvedené na lícové straně. K masivní obměně průkazů dojde v roce 2024, kdy jejich platnost bude končit asi 4,5 milionům pojištěnců VZP.

Zpřehlednění údajů na zadní straně 

Ke změně VZP přikročila s cílem zpřehlednit údaje na zadní straně průkazky a dát jí modernější podobu. Úprava, kdy jedna strana bude výrazně červená, navíc umožní každému na první pohled rozpoznat, že jde o klienta VZP, protože pojišťovna má právě tento odstín jako svoji charakteristickou korporátní barvu.

Dosavadní podoba průkazu pojištěnce - lícová i rubová strana: 

Dosavadní průkaz pojištěnce

Lícová strana průkazu pojištěnce se nezmění. Vzhledem k tomu, že jde o takzvaný Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ve všech státech Evropské unie, EHS a Švýcarsku, musí mít její vzhled standardizovanou podobu.

Nová podoba průkazu pojištěnce - lícová i rubová strana: 

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Dílčích změn doznají i další dvě varianty průkazů, které jsou platné jen v tuzemsku. Zelený plastový průkaz dostávají občané zemí mimo Evropskou unii, kteří pracují v České republice, žlutí pak lidé (většinou cizinci z jiné země EU), kteří jsou u VZP registrování jako u české výpomocné pojišťovny. 

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce www.vzp.cz/prukazy, ale i na sociálních sítích pojišťovny a v neposlední řadě na všech klientských pracovištích. Díky tomu by se nemělo stávat, že by klienti s kartičkou v nové grafické podobě měli u lékaře problém s jejím uplatněním.