Na papíře se pod matematickou úlohou číslo 7 při přijímačkách na střední školy v minulém roce skrývaly tři grafy, které znázorňovaly tři kroužky – šachový, hudební a robotický. „Každý žák může být jen v jednom z těchto tří kroužků. Graf znázorňuje počty žáků v jednotlivých kroužcích, jeden údaj a čísla na svislé ose chybí,“ stálo v zadání.

Žákům byly ještě k dispozici informace, že v hudebním kroužku je celkem o šest žáků méně než v šachovém a že ve všech třech kroužcích dohromady je poměr počtu žáků 8. tříd ku počtu žáků 9. tříd dva ku třem.

A následovaly úlohy, které na základě výše zmíněných údajů a grafů měli žáci spočítat. „O kolik procent více je v hudebním kroužku žáků 8. tříd než žáků 9. tříd, kolik žáků 9. tříd je v šachovém kroužku, jaký je v robotickém kroužku poměr počtu žáků 8. tříd ku počtu žáků 9. tříd,“ diktovalo zadání otázky.

Deník radí, jak ohlídat, aby se dítě připravovalo správně, či jak mu mohou rodiče pomoci:

První velký stres v životě mohou být pro dorůstající mladé lidi přijímačky na střední školu
Připravuje se dítě na přijímačky správně? Zvažte kurzy i domácí přípravu

Výsledky snažení žáků byly hokejovou terminologií pěkný klepec. Podle dat společnosti Integritas.ai se v okresech České republiky, vyjma Prahy, pohybovala úspěšnost od 11 do 27 procent. Pražské školy, konkrétně na Praze 6, byly nejúspěšnější, dosáhly na 36 procent. Na druhém konci žebříčku se ocitly školy v okrese Most. O procento lépe na tom byl druhý nejhorší okres, Sokolov.

Úlohy s grafem ale nepatřily k těm, které by byly oproti zbytku výrazně dobře obodované. Složitější zadání mohli žáci vynechat. Patří to k taktice. „Úlohy jsou různě bodované. Žáci některé úlohy vynechávají nebo si je nechávají naposled, protože body za ně jsou stejné jako za méně časově náročné úlohy,“ vysvětlil spolumajitel společnosti Prijimacky.ai Pavel Osvald.

Problémy dělala i geometrie

Záludné se ukázaly také úlohy z prostorové geometrie, kde jsou rozdíly mezi okresy ještě větší. V tomto případě se zadání nejčastěji točí okolo výpočtu objemu či povrchu těles. Loni bylo v úloze například nutné rozřezat kvádr na dvě stě krychlí, z nichž každá má objem osm decimetrů krychlových. „Vypočtěte, na kolik krychliček o objemu 1 cm3 lze tento kvádr beze zbytku rozřezat,“ udávalo zadání příkladu.

Rozdíly v úspěšnosti žáků u geometrických úloh se dají vysvětlit několika důvody. Včetně covidu. „Přisuzujeme to nutnosti učit se z domovů. Přes online hodinu se geometrie vyučuje opravdu těžko,“ vysvětlil důvody poklesu znalostí Bohuslav Bohuněk ze společnosti Scio.

Jednotná přijímací zkouška prověří znalosti žáka z češtiny i matematiky v mnoha jednotlivých úlohách:

Deváťáci na roudnické ZŠ Smart se připravují na přijímačky
U přijímaček žáci taktizují a počítají body. Ovlivňuje to i úspěšnost úloh

A jak si jednotlivé okresy vedly? Zmiňovaný Most tentokrát skončil poslední, úspěšnost úloh se tam vyšplhala na 20 procent. Nejlépe si vedla Praha 4 a Praha-západ, úspěšně úlohy splnilo shodně 49 procent žáků.

V českém jazyce u gramatiky sice v datech také na propady narazíme, ale jedná se o tu úspěšnější část úloh. I v tomto případě opět žebříčku nejméně úspěšných dominuje okres Most. S češtinou se tu zdárně popralo 48 procent žáků. Nejlépe dopadli žáci z okresu Zlín se sedmdesátiprocentní úspěšností, výborně se vedl i Vyškov, kde úspěšnost dosáhla na 69 procent. Třetí nejúspěšnější je Praha-západ.

Sociální nerovnosti

Důvody, proč jsou mezi studijními výsledky tak velké rozdíly, přisuzují odborníci nerovnostem v ekonomice i sociálním problémům regionů.

„Tradičně severní Čechy, Ústecký kraj z toho vycházejí nejhůře. Studijní výsledky ovlivňují sociální podmínky žáků a zrovna Mostecko vychází jako jeden z nejproblematičtějších okresů. A naopak Praha a střední Čechy z toho vycházejí tradičně nejlépe,“ přiblížil vedoucí programu Dluhové poradenství organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. V Mostě je například největší podíl dětí, které se narodily matkám, jejichž nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání je to základní.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.