Spočívá v náhradě vzdělávací oblasti Informatika a digitální technologie s dvouhodinovou týdenní dotací Informatikou s šestihodinovou. Dvě hodiny se tak ušetřily a další čtyři se musejí ubrat jinde. To se také stalo.

Hodinové dotace

Ve prospěch Informatiky se snížila dotace oblasti Člověk a jeho svět z 12 na 11 hodin, Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Zástupci společenskovědních a přírodovědných disciplín bijí na poplach.

Šikana. Ilustrační snímek
Šikana se zavřením škol nezmizela. Distanční výuka narušila vztahy ve třídě

„Není bezpodmínečně nutné všude plošně posilovat hodinovou dotaci ICT na úkor dalších oblastí a omezovat direktivně objem naukových předmětů, jako je fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis či občanská výchova,“ píší například členové někdejší odborné skupiny pro revizi RVP v oboru Dějepis.

Ti také vytýkají ministerstvu školství, že „ignorovalo opakované volání po veřejné diskusi s pedagogickou i laickou veřejností“. To ale Plagův rezort slovy mluvčí Anety Lednové odmítá: „Je nutné odlehčit výuku od nároků na formální učení a memorování“.

Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý míní, že žádné drama se nekoná. „Jsem rád, že se nám podařilo prosadit, aby se při změně hodinových dotací nesahalo na jejich disponibilní část, která dává školám možnost se profilovat,“ řekl Deníku.

Maturity zůstávají, úřední budou jen pro žáky s pracovní povinností

Při tvorbě školních učebních plánů ji ředitelé využívají buď na posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí, nebo na volitelné předměty, mediální či etickou výchovu.

Kde škrtat v obsahu

To ovšem neříká nic o tom, co se bude v jednotlivých předmětech učit. A právě tady nastalo peklo, neboť ministerstvo a Národní pedagogický institut provětraly očekávané výstupy jednotlivých předmětů. Mezi doporučeními je například vypuštění Newtonových a Ohmových zákonů. Musí je ale školy opravdu vyškrtnout?

„Redukce učiva není povinná. Fyziku mohou školy ponechat beze změny, pokud zvládnou nově přidané obsahy informatiky,“ uvedla Lednová. Podle Černého, který je zároveň ředitelem ZŠ Klánovice, je pravda, že všichni volají po provzdušnění látky, ale když dojde na jejich předmět, odmítají to.

Postcovidový syndrom může u dětí způsobit dlouhodobé komplikace.
Postcovidový syndrom může u dětí způsobit dlouhodobé komplikace

„Naprostá většina škrtů dává smysl, konkrétně Newtonovy zákony bych ovšem ponechal. Kdyby se víc komunikovalo, nemusel by nastat poprask,“ míní Černý. Dodává, že s posílením informatiky souhlasí, neboť jde o kritické posuzování a sdílení dat, vytváření digitálního obsahu, modelování pomocí grafů a podobně.