Ovšem nejenom pro postižené. Má být k dispozici i těm, kteří v oblastech zasažených záplavami pomáhají. „Linka je určena zejména pro občany zasažené povodněmi a jejich blízké, slouží však také profesionálům, kteří zde mohou zjistit informace, jak optimalizovat své postupy při práci s lidmi zasaženými povodněmi,“ uvádí policejní prezídium.

Linka funguje nepřetržitě sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Profesionály se myslí například praktičtí lékaři, zástupci obcí, pedagogové, psychologové nebo členové Integrovaného záchranného systému.

Záchranáři již před více jak týdnem museli například v heřmanicích navázat úzkou spolupráci s psychology. Pro mnoho lidí představovaly povodně velký nápor na nervy a pohled na zničenou vesnici může stále navodit nepříjemné stavy.

„Psychika lidí se nesmí podceňovat. Mnoho z nich pomoc psychologů u nás vyhledává. Minulou tu v obci bylo dokonce šest psychologů a všichni měli napilno,“ upozorňuje Stanislav Mackovík, šéf krajských záchranářů.

Telefonní čísla
poradenské linky

974 834 788 (pevná linka)
731 677 887 (mobil)