Přesto je počet útoků na občany a majetek občanů a firem o něco menší než v minulých letech.

Snad se do konce roku tento trend nezmění. Ale přesto policie v Ústeckém kraji evidovala 16 697 trestných činů a v menším Libereckém kraji méně 8572.

Pokles musí vydržet tři roky

Sice v počtu trestných činů jsou zahrnuty i drobné delikty jako např. zanedbání povinné výživy, ale přesto lze pozorovat trend snižování celkového počtu trestných činů.

Pokud ještě před šesti lety byl počet zlodějin vyšetřovaných policií v Ústeckém kraji v rozmezí mezi 18. a 19. tisíci vloupáními, došlo k poklesu na zhruba 15 tisíc, a letos snad na konci roku bude jenom 12 tisíc zaznamenaných případů. Bohužel, to neznamená, že došlo k zázraku.

Teprve pokud vydrží tento pokles tři roky, bude možné hovořit o trendu snižování kriminality. K tomu přispívá efektivita akcí policie a městských policií, spolu s ochranou objektů pulty centrální ochrany.