Od společností odebíral tahače a návěsy za více než 8 milionů korun, ve většině případů však zaplatil pouze akontaci, avšak ke splácení se už neměl. Navíc z různých čerpacích stanic odčerpal pohonné hmoty za jeden a půl milionu korun, které rovněž nezaplatil.

Navíc v momentě, kdy mu jedna z čerpacích stanic další tankování odmítla do doby, než zaplatí, předložil zfalšované bankovní výpisy a čerpal dál. Spolu s osmitisícovou škodou, kterou další firmě způsobil odebráním zboží do komisního prodeje a následným nezaplacením, se celkově způsobená škoda šplhá až k deseti milionům.

Ačkoliv měl být rozsudek nad Jindřichem Králem vyřčen již v prosinci před Vánocemi, na konečný výsledek si musel počkat až do včerejšího dne.
„Jednání muselo být znovu odročeno, protože mezitím byl obviněný odsouzen v České Lípě za jiný trestný čin. Nyní musíme čekat na nabytí právní moci,“ uvedla tehdy předsedkyně senátu Olga Fričová. U českolipského soudu byl Jindřich Král odsouzen za neplacení daní.

K rozsudku, který jej na téměř osm let zbaví svobody, Olga Fričová uvedla, že má za to, že jeho vina byla jasně prokázána. „Ačkoliv neměl peníze, bral si auta od leasingových společností, provozoval je a přitom závazky nesplácel, občas ani auta po výzvě nevracel,“ vysvětlila Olga Fričová.

„Při svém podnikání jsem vycházel z obecných znalostí ekonomiky a prostředí podnikání. V praxi jsem začal narážet na rozličné nepředvídatelné komplikace, které mi přinesly finanční problémy,“ vysvětlil již dříve u soudu Jindřich Král s tím, že na základě toho své finanční problémy začal řešit vědomě proti právním předpisům.

Podle obžaloby však pro jeho podvodný úmysl svědčí fakt, že pro obdobnou trestnou činnost byl již v minulosti odsouzen. Od Okresního soudu ve Vsetíně dostal Jindřich Král dvouletý podmíněný trest s tříletou podmínkou. Další verdikt nad ním vyřkl před několika dny soud v České Lípě.