Neplatíš? Odevzdej řidičák dokud dluh nevyrovnáš! S podobným nápadem přišlo Ministerstvo spravedlnosti. Místo pobytu za mřížemi by tisíce neplatičů jednoduše odevzdali svůj řidičák. Pro řadu z nich je podobný strašák větší hrozbou, než odnětí svobody. Podobný systém funguje například u polských nebo slovenských sousedů, kde se osvědčil. Veřejnost v České republice však podle průzkumu váhá.S návrhem Ministerstva financí souhlasí zhruba 52 procent respondentů. Opačný názor má téměř 38 procent dotázaných, zbytek neví. „Nechápu, že někdo alimenty neplatí. Je to přece vaše krev, to nejlepší, co vám z manželství zbylo," přemýšlí Jana Kadavá z Liberce.

Statisícové dluhy

Neplatičů za mřížemi jsou však v České republice zhruba 3 tisíce. Řada dalších má k pobytu za mřížemi nakročeno. Jedním z rekordmanů v Libereckém kraji je padesátiletý muž z Jablonného v Podještědí. Částku, kterou mu určil soud, nerespektuje a jeho dluh mu koncem dubna narostl již na závratnou sumu přesahující 100 tisíc korun. „Ke konci dubna narostla dlužná částka na 120 tisíc korun. Vyšetřovatel viní otce z toho, že se své povinnosti vyhýbá záměrně, proto ho v tomto týdnu obvinil z přečinu zanedbání povinné výživy. Za to ho soudce může potrestat až tříletým odnětím svobody," sdělila k obvinění muže Ivana Baláková, tisková mluvčí policie. Muž zanedbává svého syna již od roku 2004. Neplatiči však nejsou pouze mezi muži. Placení se vyhýbají i ženy.

Horentní dlužné částky jsou především záležitostí otců. Ke stotisícové hranici se pomalu blíží teprve dvaadvacetiletý muž z Českolipska. Ten na svého syna neplatí určených 2 500 korun a jeho dluh od roku 2010 narostl již na téměř 80 tisíc korun. V podobné situaci je třiapadesátiletý muž z Kamenického Šenova. Toho soud již v roce 2009 potrestal. Z toho pro něj však žádné poučení neplynulo a v neplacení pokračuje i nadále. Koncem dubna dlužil 89 tisíc korun. Podobné chování udělené podmínce příliš neprospívá. Horní hranice, kterou si může neplatič odsedět, dosahuje až pěti let. Zda je vhodnou alternativou odebrání řidičského průkazu lze jen spekulovat. Pětačtyřicet procent dotázaných respondentů si myslí, že by odebrání řidičského oprávnění pomohlo zlepšit platební morálku neplatičů. Jen o pět procent méně zúčastněných o nápravě touto alternativou pochybuje.

Jak nařizuje zákon nyní?

§ 196/1 Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 196/2 Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 196/2 Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.