Dramatický příběh se odehrál 16. prosince na Turnovsku. Čtyřicetiletý muž odešel z domova kolem šesté hodiny večer, a když se po něm doma sháněli kolegové ze zaměstnání, manželka pojala podezření, že se manželovi mohlo něco stát, a kolem jednadvacáté hodiny požádala policii o pomoc.

Už za půl hodiny policejní hlídka s psovodem pátrala v místě po pohřešovaném. A ve dvaadvacet hodin ukončil úspěšné pátrání německý ovčák Ramses. Po tříkilometrové stopě vedoucí po louce, lesem a nakonec hustým porostem, narazil na mýtině u krmelce na ležícího muže s řeznými ranami na levém zápěstí.

Psovod poskytl zraněnému první pomoc a o další už se postarali zdravotníci. Bez skvělého výkonu psa na komplikované noční stopě by se muže jen těžko podařilo včas nalézt.

Záhy byl tento zákrok ohodnocen jako nejzáslužnější čin roku na úseku policejní kynologie Libereckého kraje. „Úspěšných zákroků všestranných psů i specialistů na vyhledávání drog nebo akcelerantů, tedy zápalných látek na požářištích, jsme měli mnoho, ale nejvíce si ceníme záchrany lidského života," uvedl na shromáždění policejních psovodů Libereckého kraje v Černousech vedoucí oddělení kynologie major Aleš Jehlička.

A nezůstalo jen u odměny psovodovi, neboť jeho parťákovi Ramsesovi poslalo krajské policejní ředitelství čtyřiadvacet kvalitních konzerv pro psy.

Josef Růžička