„Situaci u krajského soudu zkomplikovaly červnové povodně. Práci u okresního a krajského soudu v Ústí n. L. jsme museli přerušit. Když povodeň opadla, byl zpočátku provoz poněkud omezen. Museli jsme znovu nařizovat přerušená jednání a řada jiných se tím prodloužila o dlouhé týdny," vzpomíná na povodňový problém předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek.

V Liberci bylo loni vyřízeno 49 kauz, při kterých před soudem stálo 111 obžalovaných. V Ústí n. L. krajský soud projednal 92 věcí a v nich figurovalo 165 osob.

Soudní čekání

Vylití Labe z koryta se projevuje i ve statistikách. Nevyřízeno bylo u krajského soudu v Ústí k poslednímu dni roku 2013 celkem 66 věcí, ve kterých bude soud rozhodovat o vině 165 obžalovaných.

Naproti tomu v liberecké krajské pobočce měli k 31. prosinci 2013 nevyřízeno jenom 31 kauz, kde figuruje 86 obžalovaných.

Nejvíce případů nebylo vyřízeno ve lhůtě do jednoho roku, z toho 23 případů čekalo na ukončení procesu u soudu tři měsíce.

Dlouhodobě nevyřízené obžalobyod 1 do 2 let: 18 případů
od 2 do 5 let: 20 případů
od 5 do 7 let: 1 případ
nad 7 let: 3 případy

V případě mladistvých obžalovaných jsou nevyřízeny do 1 roku u krajského soudu jenom 3 případy.

Okresní továrny

Okresní soudy na severu Čech lze přirovnat na továrny na úřední rozhodnutí. Loni projednaly jenom v oblasti trestního práva 16 390 obžalob, v průměru od tisíce do dvou tisíc obžalob u okresního soudu v každém okresu.

Nejvíce případů projednali soudci u libereckého (2169) a chomutovského (2136) okresního soudu.

V jednotlivých okresech na severu Čech policisté evidovali v roce 2013 (podle zatíženosti okresu kriminalitou) od dvou do pěti tisíc případů. Z toho necelá polovina byla policií předána státnímu zastupitelství, které rozhoduje o podání obžaloby k soudu.

Podíváme-li se na oblast Ústeckého kraje, tedy v působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dostaneme se k neutěšeným počtům. Za rok 2013 lze předpokládat kolem 30 000 policií vyšetřovaných trestných činů. Státní zastupitelství loni v regionu podalo na 10 000 nových obžalob. Během roku 2013 bylo vyřízeno v kraji u okresních soudů přes 12 000 věcí.

Proto u každého soudu zůstávají nevyřízené stovky případů. U některých okresních soudů je situace komplikována vyšší kriminalitou v oblasti, případně momentálním nižším počtem soudců. U ústeckého okresního soudu na vyšší počet nevyřízených případů měla vliv i červnová povodeň, která ochromila okresní i krajský soud.