Rozhodnutí o výjimečném trestu odnětí svobody si vyslechl u liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem při pátečním hlavním jednání Antonín Hajný. Toho shledala vinným předsedkyně senátu v případu brutální vraždy rodičů jeho přítelkyně. Ve věznici se zvýšenou ostrahou stráví pětadvacet let.

Při odůvodnění výše trestu uvedla předsedkyně senátu Olga Fričová, že během prokazování důkazů se nenašlo nic zásadního, co by rozhodlo o nevině obžalovaného a senát musel přihlédnout také k tomu, že několik svědků uvedlo, že Hajný během několika posledních let distribuoval marihuanu a pervitin.

„Nejednalo se tedy pouze o trestný čin vraždy, ale také o nedovolené držení a distribuci omamných a psychostimulačních látek,“ přiblížila předsedkyně senátu.
Antonín Hajný během celého procesu svou vinu popíral a tvrdil, že se žádného takového činu nedopustil.

Proti jeho tvrzení však svědčily důkazy a výpovědi některých svědků. „Jeden ze svědků například potvrdil, že viděl Hajného vycházet z domu poškozených v inkriminovaný čas celého od krve s mačetou v ruce,“ řekla při odůvodňování rozsudku Olga Fričová.

Motivace činu

Podle ní také z celého soudního procesu a důkazního řízení nevyplynulo nic, co by naznačovalo, že byl v domě někdo jiný, kdo by manžele napadl a následně usmrtil. Motivací pro spáchání tak brutálního trestného činu měla být podle předsedkyně senátu snaha o odstranění překážky.

„Obžalovaného neměli rodiče jeho přítelkyně rádi,“ upřesnila Olga Fričová s tím, že proto jednal tak chladnokrevně a brutálně a dopustil se masakru, který se jen tak nevidí.
To, že vraždu spáchal Hajný potvrdili také posudky znalců z oboru psychologie a psychiatrie. Ti se shodli na tom, že jeho jednání není v rozporu s jeho osobnostními rysy.

„Má dispozice k agresivnímu chování, je citově chladný, egocentrický a má narcistické rysy,“ dodala předsedkyně senátu.
Zatímco státní zástupkyně ve své závěrečné řeči zvažovala navržení doživotního trestu odnětí svobody, obhájce i sám obžalovaný navrhovali zproštění viny.

„Výpovědi, které někteří svědci podali, jsou nevěrohodné a chci, aby můj případ znovu přešetřila policie,“ uvedl ve své závěrečné řeči Antonín Hajný s tím, že státní zástupkyně podala obžalobu neprávem.

Na nevěrohodnost některých svědků se odvolával také jeho zástupce, který tvrdil, že obžaloba nemohla shledat důkazy, které by potvrzovaly vinu obžalovaného.

Sedmadvacetiletý Antonín Hajný měl podle obžaloby v loňském únoru mačetou brutálně zavraždit rodiče své přítelkyně.

Muž, kterému Hajný zasadil okolo deseti sečných ran do oblasti hlavy, svým zraněním na místě podlehl. Žena, která utrpěla osm hlubokých sečných ran do oblasti obličeje a vlasů, svým zraněním podlehla v nemocnici.

„Poškozená utrpěla následkem opakovaného ostrého násilí velké intenzity směřovaného na obličejovou část zranění, kterým po šesti týdnech v nemocnici podlehla,“ upřesnil znalec z oboru patologie Pavel Srna.

Příčina smrti

Žena po útoku upadla do hlubokého kómatu. V nemocnici se následně podrobila několika operacím, ale následkům poranění podlehla. „Příčinou smrti bylo kardiopulmonální selhání,“ doplnil Pavel Zajíc. Soudní proces však ještě není u konce, protože obhajoba se na místě odvolala.

Také státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou, takže rozsudek není pravomocný.