Tabákový zákon, prevence před drobnými krádežemi, ale i veřejný pořádek patří mezi jejich hlavní zaměření. „Ten kromě jiného přesně vymezuje místa, kde platí zákaz kouření, což jsou zastávky, čekárny a přístřešky Městské hromadné dopravy, nebo zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mimo další určená místa,“ uvedla tisková mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková.

Jak dále dodala, opět se mimo jiné jedná o prostory výlučně určené pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob. Prohřešky proti zákonu v okolí terminálu MHD zaznamenávají městští policisté takřka denně.

Například ve večerních hodinách 15. prosince řešila hlídka strážníků Městské policie Liberec muže v areálu terminálu MHD ve Fügnerově ulici, který odhazoval odpadky. Neměl u sebe žádné doklady totožnosti, proto jej hlídka předvedla k ověření totožnosti na Policii ČR a následně přestupek proti veřejnému pořádku vyřešila pokutou.

Strážníci provádějí preventivní kontroly jak v denních tak i v nočních hodinách v době odjezdu nočních linek autobusů. Terminál Městské hromadné dopravy je místo, kde je obrovská frekvence osob, které využívají městskou dopravu. Rovněž je to také místo častých schůzek. Vzhledem k tomu bude Městská policie Liberec pokračovat v pravidelných kontrolách i nadále.

Z řešených přestupků má největší podíl právě zákaz kouření na veřejných místech. „Strážníci pokutu obvykle volí v menší výši, záleží na mnoha faktorech jako způsob spáchání přestupku a jeho následků, nebo například osoba pachatele,“ doplnila Daniela Bušková, tisková mluvčí liberecké městské policie.

Strážníci také spolupracují s Dopravními podniky města Liberce, například při vykazování podnapilých osob jak z areálu terminálu MHD, tak i autobusů nebo tramvají.

(pr)