Podle Kohoutka všichni předsedové soudů měli k osmé hodině ranní pokyny jak postupovat a po deváté hodině se setkají s řediteli věznic působících v jejich okrese.

Čtěte také: Kauza soudce Berky se rozplyne v amnestii!

"Prioritou je okamžitě zajistit prověření použití amnestie u osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Rozhodovat se o jednotlivých případech bude většinou ve věznicích, bez ohledu na pracovní dobu soudců a administrativních pracovníků," uvedl Kohoutek.

Ti, na které se vztahuje amnestie obdrží po krátkém jednání usnesení, že odsouzený je účasten amnestie prezidenta republiky a promíjí se mu zbytek nevykonaného, nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Odsouzený a přítomný státní zástupce musí prohlásit, že se na místě vzdávají práva stížnosti. Nelze vyloučit ani to, že bezdomovec nebude chtít opustit teplé vězení a ponechá si právo stížnosti, nebo vznese stížnost a bude moct v teple vězení zůstat.

Počty amnestovaných, kteří budou propuštěni během středy, budou známé během dopoledne.

Kromě prioritního rozhodování o propuštění vězňů z věznic také musí soudy prověřit, zda se nevztahuje amnestie také na osoby ve vazbě v souvislosti s čl. II amnestie.

Ve spolupráci s věznicí soudy prověří, zda jsou nezrealizovaná nařízení výkonu trestu odnětí svobody, na která dopadají příslušná ustanovení amnestie. Pokud takové osoby zjistí, musí odvolat příkaz k dodání do věznice.

Soudy také musí prověřit vydané příkazy k zatčení, zda se i na ně nevzathují některé články amnestie. Pokud takovou osobu zjistí, okamžitě odvolají příkaz k zatčení.