Okresní soud v pátek osvobodil plavčíka, který měl službu v den, kdy před dvěma lety v odtokovém potrubí divoké řeky zahynul 14letý chlapec. 24letý zaměstnanec libereckého bazénu byl obžalován z usmrcení z nevědomé nedbalosti, za které mohl jít do vězení až na šest let. Státní zástupce navrhoval roční podmínku s dvouletým odkladem. Rozsudek není pravomocný, žalobce si nechal lhůtu pro podání odvolání. Obžalovaný svou vinu od počátku odmítal a ani podle soudu trestný čin nespáchal.

„Není možné mu to klást za vinu ve formě nevědomé nedbalosti,“ sdělila soudkyně Blanka Škrétová, která ve svém rozsudku zohlednila výpovědi znalce i kamarádů zesnulého chlapce.

„Bylo prokázáno, že se chlapci chovali v atrakci neadekvátně, ojedinělým způsobem. Byli si vědomi, že dělají něco něco špatného a snažili se to zakrýt,“ vysvětlila soudkyně a odkázala na výpověď jednoho z kamarádů, který potvrdil že on a další chlapci do mříže kryjící potrubí kopali a snažili se ji vylomit.

„Chtěli jsme zjistit, kam to vede. Chtěli jsme vědět, jestli tam není vchod do Narnie,“ vypověděl školák. Potvrdil také, že viděl, jak se jeho kamarád k potrubí potopil a pak už jej neviděli. O tom, že jej postrádají, pak informovali plavčíka až po dvou hodinách. Údajně si mysleli, že se někde schoval. Další svědkové jeho slova nepotvrdili.

Soudkyně při rozsudku vzala v potaz také výpověď odborného znalce v oblasti sportovních zařízení Zbyňka Kovářů. „Jednalo se o minutové okamžiky a za situace, že měl plavčík sledovat pět stanovišť, nebyla tato doba nijak dlouhá,“ objasnila soudkyně, která také podotkla, že k podobné události došlo v libereckém bazénu poprvé.

Mřížku se měli chlapci snažit odstranit pět minut, což, jak uvedl znalec, je dostatečně dlouhá doba, aby si jejich počínání plavčík všiml. Zároveň ale upozornil, že stanoviště služby je divoké řeky je velmi špatně řešené, protože plavčíci musí sledovat dění na několika stranách.

Podle znalce byl také plavčík nedostatečně proškolen, na což už dříve upozorňoval i obhájce. „Jsem rád, že soud vyslyšel naše argumenty a námitky. Jsou zde nesrovnalosti ohledně řádného proškolení a zabezpečení bazénu v rozhodném období. Znalec pregnantně vysvětlil, že zcela zásadní roli hrají v těchto případech právě zkušenosti a proškolení,“ sdělil po vyhlášení rozsudku obhájce obžalovaného Jiří Dousek. Druhá strana je však opačného názoru. „Byly provedeny důkazy při hlavním líčení, které hovoří o zavinění,“ sdělil státní zástupce Bedřich Skalický.

K soudnímu řízení se připojili i pozůstalí, kteří požadovali náhradu škody ve výši 3,5 milionů korun za nemajetkovou újmu, jejichž nároky soud odmítl.

K tragédii došlo 3. září 2016, den před plánovanou odstávkou bazénu. Kolem deváté hodiny večer nahlásil chlapcův otec, že syn odešel na bazén a dosud se nevrátil. Po rozsáhlé pátrací akci bylo chlapcovo tělo nalezeno v odtokové rouře tzv. divoké řeky. Následná pitva ukázala, že zemřel udušením.