V Libereckém kraji policie eviduje škodu za 627 262 000 korun. Samozřejmě nejvíce škody eviduje policie na Liberecku za 271 605 000 Kč a nejméně v nejklidnějším okresu semilském za 63 810 korun.

V Ústeckém kraji škody dosáhly 1 892 576 000 korun a nejvíce v ústeckém okresu za 435 934 korun. Nejmenší škody policisté evidují v klidnějším zemědělském litoměřickém okresu za 168 122 000 Kč, obdobně i v lounském okresu (za 174 966 000 Kč), který má též výrazně zemědělský charakter.

Výše škod nepřímo charakterizuje hospodářské a sociální klima v okresu. Přitom nelze přehlédnout, že okresy Liberec a Ústí nad Labem mají statistický výkaz škod poněkud zkreslený tím, že v těchto místech sídlí i ekonomicky a správně instituce. Podvody na těchto institucích také přispívají v milionech do této statistiky.

Kriminálně nejviditelnější škody jsou způsobeny odcizením věcí, vloupáním a různými druhy krádeží. V Libereckém kraji byly odcizeny věci za 236 529 000 korun, z toho nejvíce opět v libereckém okresu za 95 793 000 korun. Následuje Českolipsko, Jablonecko a samozřejmě jako poslední je Semilsko s pouhými 37 982 000 korunami za rok 2011.

Loni byly v Ústeckém kraji trestnou činností odcizeny věci za 491 606 000 korun. Ve zlodějnách všeho druhu vede Teplicko se škodou za 93 823 000 Kč, v těsném závěsu teplický okres, ústecký okres je naopak v naprostém průměru se škodou 58 432 000 Kč, podobně jako Děčínsko. Nejméně škod odcizením policie eviduje na Litoměřicku a Lounsku v obou případech něco málo přes 50 milionů korun.

Naopak velmi překvapivé je, že v porovnání s rokem 2010 loni v Libereckém kraji z trestné činnosti byly škody menší proti předchozímu roku o téměř 156 milionů celkově a na odcizených věcech byly loni menší škody o téměř 80 milionů než v roce 2010.

Podobně na Ústecku v kraji došlo ke snížení škody o téměř 156 milionů v roce 2011 oproti roku 2010. Ale v krádežích a loupežích došlo k navýšení trestných činů v Ústeckém kraji o téměř 31 milionů korun.

Policie zajistila u zlodějů v Libereckém kraji majetek za 2 miliony a v Ústeckém kraji za téměř 8 milionů korun.