Kraj v tomto ohledu navázal v předchozím roce úzkou spolupráci s Policií České republiky, se kterou pořádal pravidelné akce nazvané „Víkendy bez tolerance“. „Podle výsledků akcí je zřejmé, že někteří řidiči i nadále nerespektují jedno z hlavních pravidel silničního provozu a riskují tak životy své i životy ostatních,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.

Připravují další projekty

Liberecký kraj proto bude ve spolupráci s policisty v projektech proti alkoholu za volantem pokračovat i v tomto roce. „Budeme připravovat také navazující projekt, jehož cílem bude vtažení širší veřejnosti do problematiky a silnější vnímání problému alkohol za volantem,“ dodal Sepp.

V roce 2008 policisté ve spolupráci s krajem pořádali celkem sedm Víkendů bez tolerance. Zkontrolovali při nich bezmála tisíc vozidel, přičemž u třiadvaceti kontrolovaných zjistili alkohol v krvi řidiče. Z toho vyplývá, že každí jedenačtyřicátý zkontrolovaný řidič požil před jízdou alkohol.

Řidiči by měli být zodpovědnější

Kraj se bude v průběhu roku věnovat všem skupinám účastníků provozu na pozemních komunikacích. Mezi významné akce budou patřit například Týdny bezpečnosti. Jejich cílem bude přimět řidiče a ostatní účastníky provozu k zodpovědnějšímu vnímání nebezpečí na silnicích. První Týden bezpečnosti proběhne již koncem dubna.

Kraj podepsal chartu

Důležitým krokem, který v této oblasti kraj učinil v loňském roce, bylo signatářství Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Tím se kraj zavázal pracovat na společném cíli – snížení smrtelných následků nehod do roku 2010 na polovinu oproti roku 2001. Konkrétně v Libereckém kraji to znamená snížit počet smrtelných zranění následkem dopravních nehod z 37 na polovinu.

Roční plán činností BESIP Libereckého kraje schválila krajská rada na začátku února. Plán navazuje na strategický dokument Koncepce BESIP v Libereckém kraji, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2003 a dále na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu.