Policisté ve spolupráci s dalšími orgány státní správy a samosprávy zkontrolovali 273 osob a třicet podniků. Kontroly byly zaměřeny zejména na místa, která jsou mládeží nejvíce navštěvována a je zde velká pravděpodobnost užívání alkoholu a dalších návykových látek.

„Během opatření bylo zjištěno celkem 32 přestupků, v pěti případech zajištěna omamná psychotropní látka (marihuana) a jedna osoba omezena na osobní svobodě,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Zákon zakazuje osobě mladší osmnácti let prodat, podat nebo umožnit požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky. Proto je potřeba připomenout, že tomu, kdo tento zákaz poruší, hrozí ve správním řízení uložení sankce ve výši několika tisíc korun.

V rámci provedených kontrol policisté zjistili u 24 osob ve věku od 15 do 18 let a 4 osob mladších 15 let, požití alkoholických nápojů. Nejzávažnější případ byl zjištěn při kontrole na Semilsku, kde u mladistvého chlapce byla naměřena hodnota alkoholu v krvi 1,48 promile.

„Chlapec byl předán otci a případem se budeme nadále zabývat v součinnosti s orgánem sociálně právní ochrany dítěte,“ sdělila mluvčí Jeníčková.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v nočních hodinách a v doprovodu Policie ČR zkontrolovala dvacet provozoven. Dvakrát provozovna nebyla označena u vstupu grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Jedenkrát provozovatel neměl na místě prodeje tabákových výrobků umístěn zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let a čtyřikrát provozovatel v době kontroly neměl umístěn zjevně viditelný text „Zákaz prodeje a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let“.

„Za zjištěné nedostatky bude uložena pokuta pěti provozovatelům,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balášová.

Hlavním garantem akce Alkohol, drogy a mládež („ADaM“) byla Policie ČR. Dále se kontrol zúčastnili Městská policie, Cizinecká policie, Celní správa ČR, Česká obchodní inspekce, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), orgán ochrany veřejného zdraví a Živnostenský úřad. Cílem bezpečnostního opatření je především prevence. Tu doplňují v průběhu celého roku policejní preventisté v rámci rozmanitých besed s dětmi ve školách po celém Libereckém kraji. Zaměřují se na téma návykových látek a na zvyšování právního vědomí v oblasti závislostí.