„Obžalovaný nezajistil bezpečné podmínky koupání, kontrolu koupaliště a dozor nad dětmi. Svým laxním chováním a hazardérským přístupem se dopustil porušení táborového řádu,“ zaznělo během závěrečné řeči státního zástupce Kamila Látra, který pro obžalovaného navrhl podmíněný trest v podobě vězení v délce osmnácti měsíců.

Soud shledal obžalovaného vinným. Za usmrcení z nedbalosti ho odsoudil podmíněně k dvouletému vězení a stanovil zkušební lhůtu v délce trvání tří let. „V rozporu s povinnostmi nevěnoval dětem dostatečnou pozornost a místo toho trávil čas v kiosku, což zachytily místní kamery. Péči o celý oddíl, ve kterém byl i utonulý, předal dvěma praktikantům. Zanedbáním povinností došlo k této nešťastné události,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Jana Vodehnalová. Za způsobení úmrtí šestiletého chlapce mu hrozilo až šest let ve vězení. „Domnívám se, že tento podmíněný trest je adekvátní, přiměřený a dostatečně přísný,“ dodal Látr. Mádr zároveň musí prarodičům utonulého chlapce zaplatit 1,4 milionu korun jako náhradu za duševní útrapy pozůstalých. Uhradit musí i Všeobecné zdravotní pojišťovně náhradu škody ve výši 274 306 korun.

Budova Krajského soudu v Liberci.
Do vody mohli i neplavci, řekl u soudu praktikant z tábora, kde utonul chlapec

Obhájce Tomáše Mádra argumentoval tím, že důkazy nenasvědčovaly tomu, že měl obžalovaný zastupovat vedoucího tábora i na pozici vedoucího jeho oddílu. Také poukázal na znalecký posudek, který českodubské koupaliště označil na extrémně rizikové. „Provozovatel dostatečně nezajistil koupaliště a zanedbal bezpečnost,“ řekl. Naopak podle zmocněnce poškozených Marka Bureše obžalovaný rezignoval na plnění povinností, které mu příslušely minimálně z pozice zástupce vedoucího tábora, a dopustil se tak porušení pravidel táborového života. Též poukázal na to, že nebylo běžné, aby se vyrazil koupat celý tábor. „Neštěstí, které se stalo, není běžným úrazem. Nebavíme se tu o vteřinách. Jak vyplývá z kamerového záznamu, boj dětí o nafukovací kruh probíhal několik minut. Pokud by všichni plnili své povinnosti, nemuselo k tomu dojít,“ zdůraznil.

Obžalovaný se nedostavil, předsedkyně senátu přečetla jeho závěrečnou řeč. „V prvé řadě chci zopakovat, že mě to moc mrzí a moc se omlouvám. Sám mám doživotní následky a ponesu si trauma po celý život. Ale nesouhlasím s tím, co mi je kladeno za vinu v takovém rozsahu, a že jsem obviněn jen já,“ stálo v ní. Všechny tři strany si ponechaly zákonnou lhůtu na odvolání proti rozsudku.

Na tom, že údajně došlo k porušení táborového řádu a změně plánovaného programu, se shodlo několik svědků, kteří na táboře působili buď jako vedoucí nebo praktikanti. „Já jsem své děti instruovala, jak se během koupání chovat, ale z vlastní vůle, nikdo mi to neřekl. Jsem názoru, že nebyl dodržen řád tábora,“ podotkla svědkyně a praktikantka z tábora Alena Makovská. Podle vedoucího oddílu Václava Kučery nebylo obvyklé chodit na koupaliště v takovém množství. To v minulosti potvrdil i hlavní vedoucí tábora Libor Sita, který v den nešťastné události musel jet s tábornicí do liberecké nemocnice. „Osobně bych nevzal na koupaliště celý tábor, maximálně po oddílech,“ upřesnil.

Ilustrační foto.
Šestiletý hoch se utopil v Českém Dubu. Státní zástupce viní vedoucího tábora

Pravidelní návštěvníci koupaliště, kteří v den tragické události byli na místě, vypověděli, že celou událost vnitřně vnímají jako kolektivní nezvládnutí dozoru tábora. Vycházeli ze svých vlastních táborových zkušeností. Ve výpovědi nezletilých účastníků tábora zaznělo, že nikdo z dospělých vedoucích nebyl v blízkosti vody. Jedno z dětí vypovědělo, že se měli kluci postrkovat o černý kruh. Z něho měli utonulého shodit a ten následně ležel na hladině vody čelem dolů. „Mrzí mě, co se stalo. Nemuselo k tomu dojít, za mě to je velké selhání i v tom, že nebyla žádná porada vedoucích oddílů,“ svěřila se jedna z táborových vedoucí.

Tragická událost se odehrála v červenci 2020 na koupališti v Českém Dubu. Bezvládné tělo šestiletého táborníka vynesly z vody nezletilé účastnice tábora, jež na hocha v bezvědomí zareagovaly dříve než lidé, kteří měli děti hlídat. I přes okamžité poskytnutí laické první pomoci a intenzivní lékařskou péči v nemocničním zařízení chlapec na vážné zdravotní následky tonutí následující den zemřel.