„Mladík nadýchal 0,10 a při opakované dechové zkoušce 0,14 promile alkoholu, a jak sám policistům doznal, vypil před jízdou jedno pivo,“ upřesnila Vlasta Suchánková, tisková mluvčí liberecké policisté. Celkem policisté zkontrolovali 208 řidičů, u kterých zjistili dvanáct přestupků proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Devět z nich zaplatilo pokutu za svůj prohřešek přímo na místě, dvěma policisté vystavili blokovou pokutu na místě nezaplacenou.

Nejčastější přestupky

„Nejčastějšími přestupky bylo nepoužití bezpečnostních pásů a špatný technický stav vozu. Řidiči zaplatili na pokutách přes šest tisíc korun,“ vysvětlila Vlasta Suchánková. Kontrolní akce s názvem Víkendy bez tolerance byla další z takových, které policie organizuje společně s Krajským úřadem Libereckého kraje a Besipem.

Řidiči, kteří mají při kontrole negativní dechovou zkoušku, obdrží propagační tiskoviny o škodlivosti alkoholu na lidské zdraví, o jeho působení na motorické vlastnosti v případě řízení vozidla, o možných následcích (riziko poškození svého zdraví či zdraví nevinného člověka, v krajním případě zbytečné způsobení smrti). „Obdrží také orientační brožuru o tom, jak dlouho trvá, než se alkohol z těla odbourá, apod. a také orientační dechový test a další propagační tiskoviny Krajského úřadu Libereckého kraje,“ popsala preventivní působení na řidiče tisková mluvčí.

V opačném případě, pokud je u řidiče zjištěn orientační dechovou zkouškou alkohol, je postupováno dle zákona a věc je oznámena správnímu orgánu. Tak tomu bylo i u mladíka, kterému policisté v pátek naměřili alkohol v krvi.

Projekt Víkendy bez tolerance probíhá v Libereckém kraji od počátku loňského roku. V loňském roce zrealizovali liberečtí dopravní policisté 52 dopravně bezpečnostních akcí. Pouze na alkohol byly zaměřeny více než dvě desítky akcí, při nichž bylo zjištěno 37 řidičů, kteří před jízdou pili. Co se týče dalších přestupků, nejčastěji byli řidiči pokutováni za špatný technický stav vozu a přes sto padesát jich platilo pokutu za to, že si nezapli bezpečnostní pás,“ uvedla Vlasta Suchánková.

Jak dodala, letos již proběhlo sedm dopravně bezpečnostních akcí, z toho dvě byly zaměřeny na alkohol. „Do konce roku pak liberecká policie plánuje ještě desítky akcí, a to jak na bezpečnost a dodržování pravidel na silnicích, tak na alkohol,“ uzavřela tisková mluvčí liberecké policie.