Policisté na dvaadvaceti místech Liberecka kontrolovali řidiče, zda dodržují povolenou rychlost, zda mají v pořádku vozidlo po technické stránce, ale i to, zda jezdí připoutaní či využívají při převozu dětí zádržné systémy. Vzhledem k tomu, že akce začínala již v sedm hodin ráno, policisté se nejprve zaměřili na všechny přechody v blízkosti škol, u nichž prováděli preventivní dozor.

Poté se věnovali silničnímu provozu. Během akce zkontrolovali policisté, kterých byly v ulicích téměř tři desítky, 185 vozidel. Z nich se 35 dopustilo přestupků, které policisté řešili uložením pokut v částce přes 21 tisíc korun.

„Alarmující je počet přestupků, kdy policisté pokutovali řidiče za to, že se nepřipoutali. Tuto povinnost, která vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, opomnělo celkem 24 řidičů,“ uvedla liberecká policejní tisková mluvčí Vlasta Suchánková. „Od nich také činily pokuty nejvyšší částku , a to téměř čtrnáct tisíc korun,“ doplnila.

Policisté pokutovali pět řidičů za překročení rychlosti, v jednom případě pak za špatný technický stav.