Chovatel veterinárním inspektorům předložil evropské pasy koťat, které měly prokazovat, že zvířata byla v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními pro dovoz zvířat z Ukrajiny do ČR klinicky vyšetřena v soukromé veterinární ordinaci na vzteklinu a očipována. SVS následně kontaktovala soukromou veterinární lékařku, aby ověřila, zda byly skutečně provedeny požadované veterinární úkony. Ta tuto skutečnost nepotvrdila.

"Dle vyjádření veterinární lékařky nebyla tato koťata v souladu s uvedenými veterinárními opatřeními předvedena k povinné druhé klinické prohlídce na vzteklinu. Dále veterinářka uvedla, že na dokumentech nebylo použito její pravé razítko, ale falešné. V adrese veterinární ordinace totiž bylo chybné číslo popisné a také nesprávné telefonní číslo," vysvětlil tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Eskorta přivedla k okresnímu soudu v Ústí Ivana Hazuchu.
„Trojku“ znovu nabídl 12leté dívce. Predátorovi z filmu V síti prodloužili trest

Další vyšetřování veterinárních inspektorů prokázalo, že chovatel přivedl od března do dubna do ordinace soukromé veterinární lékařky k prvnímu klinickému vyšetření na vzteklinu celkem 38 koťat. Prokazatelně však veterinářka naočkovala proti vzteklině pouze dvě koťata.

"Tím, že chovatel předložil za účelem vývozu do USA k 10 koťatům falešné údaje o očkování proti vzteklině, porušil mimořádná veterinární opatření umožňující vstup zvířat doprovázejících majitele na útěku z Ukrajiny a dále porušil evropské předpisy pro vývoz zvířat mimo EU," vysvětlil mluvčí SVS.

Kvůli tomuto závažnému porušení nebyla koťata odbavena. Za uvedené prohřešky hrozí chovateli pokuta, která se může vyšplhat až na 100 tisíc korun.