Působit jako pasák lehkých holek je sice hanebné, ale samo o sobě to ještě není důvodem k tomu, poslat dotyčného do kriminálu.

Takto jasně to zaznělo v jednací síni Vrchního soudu v Praze. Soudci Jindřich Fastner, Jiří Kulvejt a Jiří Zoula prezentovali tento závěr v rámci odvolacího jednání o kauze, v níž právě jde o trest za údajné kořištění z prostituce.

Prostituce u nás podle slov předsedy senátu Fastnera není trestná a nelze argumentovat tím, že ji budeme postihovat oklikou.

Jestliže jsou aktéři s poskytováním sexu za úplatu srozuměni a shodnou se na podmínkách, lze se nad tím pohoršovat, to je ale asi tak vše, co se dá dělat.

Do vězení by bylo možno poslat kuplíře například za situace, kdy by jeho oběť byla mladistvá, pokud by ji k poskytování sexuálních služeb přiměl násilím, pohrůžkou, podvodem či lstí či případně za situace, kdyby se se svou činností podílel na šíření pohlavních nebo jiných nakažlivých chorob. Případně za situace, kdy by z prostitutce odebíral podstatnou část vydělaných peněz.

Pokud ale všechny zúčastněné osoby vykonávají činnost dobrovolně a jsou svolné se sjednanými podmínkami, z hlediska paragrafů nelze nic namítat.

Musí souhlasit

Takový případ nelze stíhat ani jako obchodování s lidmi, ani jako kuplířství. „Pokud dívky odváděly polovinu z výdělku, ale byl jim za to zajištěn plný servis, nešlo o částky nepřiměřené a takové jednání by nemělo být trestné," řekl Fastner k projednávanému případu.

Jasně tak naznačil, že dělení fifty-fifty je v tomhle oboru O. K. Jiná situace by ovšem nastala, kdyby dívkám jejich „ochránce" ponechával třeba pouhou desetinu sumy, kterou utržily. Jestliže ale dotyčná osoba souhlasí, zná všechny podmínky a nejde o nepřiměřené kořištění, je tento „byznys" právně čistý. Není co stíhat.

V pořádku to podle mínění senátu vrchního soudu samozřejmě není. Ale světské paragrafy takové jednání nepostihnou.

„Ne všechno, co je společensky nebezpečné a škodlivé, je také trestné," zdůraznil Fastner. A nabídl příklad z jiného soudku. „Škodlivé je třeba i kouření nebo nadměrné pití alkoholu," konstatoval soudce.