Vrchní soud vrátil případ k novému jednání. Byl přizván nový znalec, který se zabýval duševním stavem dcery a pravdivostí jejích výpovědí. Potvrdil její věrohodnost, uvedla předsedkyně trestního senátu Kamila Elsnicová. Listopadový rozsudek krajského soudu proto potvrdil předchozí dubnový rozsudek – sedm let vězení. Šantora se opět odvolal, a případ proto bude opět směřovat k vrchnímu soudu. Krajský soud se ztotožnil s obžalobou, že obžalovaný měl dívku nejprve osahávat a nakonec i vkládat prsty do jejího přirození již ve věku mezi třinácti a čtrnácti lety.

V roce 2005 mělo již docházet i k souložím. Ty měl na dívce vyžadovat i několikrát týdně. K vynucenému intimnímu styku mělo docházet v bytě, ojediněle i v automobilu. Při své obžalobě nevlastní otec poukazoval na rozpory v jejích výpovědích.

„Trestní senát se shodl, že první výpověď dívky byla nejčerstvější, nejucelenější a popisovala, co se stalo, nejvěrněji. Pokud se objevily později určité rozpory, je nutné si uvědomit, že rozpory lze při pozdějším popisování události nalézt i při výpovědi dospělých osob,“ uvedla v dubnu po vynesení rozsudku předsedkyně senátu Kamila Elsnicová.