Podle jedné z oznamovatelek se mladší muž opakovaně dotazoval na její dcery. „Druhé oznámení upozorňuje na nevhodné a pohoršující jednání muže, který měl na veřejnosti onanovat,“ uvedla Suchánková. Policisté z obvodního oddělení v Hejnicích věc prověřují. „Oba případy budou v nejbližší době oznámeny správnímu orgánu. Jedná se o přestupek proti majetku a druhý případ je přestupkem proti občanskému soužití. V žádném z podnětů nebylo zahájeno trestní řízení,“ konstatoval policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

RODIČE MAJÍ OBAVY

Obě události nenechaly místní obyvatele v klidu. „Celá věc vyvolala řadu diskuzí mezi rodiči i na sociálních sítích, kde projevují obavy o bezpečnost svých dětí,“ doplnila Suchánková. Starosta Hejnic Jaroslav Demčák situaci uklidňuje. Podle něj se nejednalo o chování, které by někoho fyzicky ohrožovalo. Demčák přesto vydal prohlášení, v němž apeluje na veřejnost, aby v případě jakéhokoliv podezření lidé sdělili informace policii a nenechávali si je pro sebe nebo pro své soukromé účty na sociálních sítích.

Město, policie i místní základní škola nyní kladou důraz především na prevenci. „Z důvodu informovanosti jak žáků, tak i rodičů, navštěvují policisté školská zařízení, kde pedagogům předávají v obecné rovině informace o těchto dvou případech a současně je také informují o postupech v případě zjištění jakéhokoliv zvláštního či protiprávního jednání,“ popsala Suchánková.

V reakci na to informovali učitelé žáky o tom, jak se zachovat v případě, že by se je dotyčná osoba pokusila nějakým způsobem kontaktovat. Vysvětlili jim, ať se jakémukoliv styku maximálně vyhýbají a neposkytují o sobě žádné informace. „Základní informace směřuje i k rodičům dívek – je nutné jim vysvětlit, aby tohoto člověka naprosto ignorovaly a hlavně jej vyřadily z jakékoliv sociální sítě, kterou případně legálně nebo tajně používají,“ vysvětlil Demčák.

Aby zabránili podobným incidentům, rozšířili místní policisté své hlídky. „Policisté rovněž působí preventivně v předem vytipovaných lokalitách a místech, kde se shromažďují děti. Několikrát za den a v různých časových intervalech monitorují školy a jejich okolí, náměstí, nádraží Českých drah a další místa,“ informovala Suchánková.

Vlnu obav u rodičů vyvolaly v minulosti i případy údajného lákání dětí do aut, které prošetřovali policisté v Liberci. Na začátku školního roku 2016 několik dětí postupně oznámilo, že se je cestou ze školy pokusil pod záminkami nalákat do auta neznámý člověk. Vábení školáků do aut se tehdy mělo údajně odehrát dvakrát u liberecké základní školy Jabloňová, jednou poblíž základní školy Lesní a poslední z případů v oblasti kolem základní školy U Soudu. Podezření se tenkrát nepotvrdilo, v několika případech si školáci celou věc vymysleli.

I tenkrát policisté spolu s vedením škol apelovali především na prevenci v podobě informování žáků a zvýšení hlídek v okolí. Podle tehdejších vyjádření policistů nelze žádné podobné oznámení podcenit a je nutné jej důkladně prověřit.