„Díky této novele bude moct soud nově udělit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy takzvané přiměřené omezení, aby se pachatel zdržel řízení motorových vozidel. Toto omezení soud uloží zejména tehdy, bude-li mít důvodnou obavu, že povinnost uhradit dlužné výživné bude z nějakého důvodu mařena nebo ztěžována. V praxi by se odebrání řidičských oprávnění nemuselo týkat například řidičů a řidiček z povolání a podobně," přibližuje Jiří Hovorka z ministerstva spravedlnosti.

V praxi to však nebude probíhat tak, že člověk nechá přímo v soudní síni řidičský průkaz. Stejně jako v případě dopravních přestupků je nutné po výzvě, v tomto případě po vynesení rozsudku, odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravně-správním úřadu obce s pověřenou působností.