Případů, kdy se zákazník snaží o nelegální propojení s pomocí různých hadic bez plynoměru odhalí RWE ročně na Ústecku jenom málo, nanejvýš několik desítek.

Nárůst případů

Skutečným zlodějským fenoménem je tzv. přetáčení plynoměru. V roce 2013 plynaři nezaznamenali „jenom" několik stovek zásahů do plynoměru, ale přes tři tisíce odhalených nezákonných manipulací s plynoměry.

„V jiných krajích jsme při kontrolách plynoměrů odhalili jenom desítky a ve třech krajích stovky případů, v Ústeckém kraji ale evidujeme 3048 zásahů, což bylo doslova šokující zjištění," uvedl ústecký regionální mluvčí RWE Pavel Zajíc.

Miloslav Zaur, jednatel společnosti RWE GasNet provozující distribuční síť v ČR, ke krádeži plynu uvedl:

„V Ústeckém kraji jsme odhalili dvě třetiny z celkového počtu všech zjištěných neoprávněných odběrů. V ČR jich bylo čtyři a půl tisíce. Devět z deseti míst s nejvyšším počtem neoprávněných odběrů bylo v okrese Teplice. I proto máme podezření, že jde o organizovanou trestnou činnost a podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele."

Zaur dodal: „Prudký nárůst případů tomu velmi silně nasvědčuje. Není bez zajímavosti, že např. v jedné teplické ulici bylo tzv. přetočeno přes 60 % všech plynoměrů. To nedělá jedna osamocená osoba jenom pro své známé."

Fenomén přetáčení

Plombu z měkkého kovu lze přeříznout a později slepit vteřinovým lepidlem, aby vypadala neporušená. Také přelepku lze jemně přeříznout žiletkou, takže na první pohled porušení přelepky není zřejmé.

Potom stačí otevřít víko počítadla a přetočit ho zpět. Nejraději „přetáčeči" vrátí počítadlo s tisícovou hodnotou. Sníží spotřebu na počítadle většinou od 1000 do 1500 kubíků, maximálně do 2000.

Zaur upozorňuje, že krádež plynu pomocí přetáčení počítadla spotřeby plynu je společensky akceptována, protože se v Ústeckém kraji, především na Teplicku, projevuje doslova masově.

Přitom zájem o přetáčení počítadla nemají většinou nejchudší lidé žijící v bytě s malou spotřebou plynu.

Jde především o rodinné domy a různé provozovny soukromníků, kde dochází k větší roční spotřebě plynu.

Vzpomínka na podvody z roku 2007Před sedmi lety na přelomu srpna a září tehdejší Severočeská plynárenská (dnes RWE) oznámila, že už několik měsíců prověřuje podezření z neoprávněné manipulace s plynoměry. Distribuční společnost zjistila, že některé osoby nabízejí snížení hodnoty odebraného plynu na číselníku plynoměru. Tím dochází ke zkreslení údajů. Zákazníkovi je při odečtu a fakturaci účtována nižší částka neodpovídající skutečné spotřebě. Po prvním zátahu na Teplicku zjistila další obdobné případy na Litoměřicku a Chomutovsku a opakovaně i na Teplicku. Tehdy v jednom případě již byl dokonce Okresním soudem v Teplicích vydán trestní příkaz. Škoda způsobená plynárenské společnosti byla v jednotlivých případech vyčíslena od 10 000 do 50 000 korun. Již na podzim roku 2006 byly první stopy nelegálního snižování údajů o odebraném plynu v plynoměrech zjištěny v Teplicích, Duchcově a v Krupce.

Pokud přes 20 % kontrolovaných plynoměrů bylo tzv. přetočených v Duchově a Újezdečku, a těsně pod hranicí 20 % v Teplicích, Jeníkově, Hostomicích a Oseku, hranici 15 % překročili odběratelé plynu ve Varnsdorfu na Děčínsku, ale také v Bílině, Proboštově a Novosedlicích na Teplicku.

Co čeká plynaře letos? Počet odhalení roste letos nejen v Teplicích a Novosedlicích, ale také v oblasti Chomutova a Vejprt, ale též v Litvínově na Mostecku.

V Teplicích a v Duchově jsou ve větší míře preventivně vyměňovány plynoměry za nové. V Duchcově dokonce RWE investuje do nových plynoměrů s odečtem spotřeby na dálku. Plynoměry jsou samozřejmě dražší, dokonce třikrát než běžné. Proto plošně dosavadní plynoměry nenahradí. Pouze v krizových oblastech.

Po instalaci plynoměrů s dálkovým odečtem stačí, když jednou za měsíc projede pomalu ulicí auto a zařízení ve voze odečte z okolních plynoměrů aktuální stav spotřeby na dálku.

Spory končí u soudu

Pro RWE zajišťují kontroly externí partneři společnosti. Veškerý postup přitom natáčejí na videokameru a zjištěná podezření na neoprávněnou manipulaci posuzují soudní znalci. Pokud je prokázáno, že došlo k manipulaci s plynoměrem, dodavatel plynu chce náhradu škody.

Zhruba v polovině případů hříšníci zaplatí, druhá polovina musí zaplatit v rámci exekucí. Přitom jenom 5 % skončí jako spor, kterým se zabývá soud v rámci soudního dokazování.

Zaur zdůraznil, že pouze v jediném případě bylo prokázáno, že plynoměr zákazníkovi narušil nějaký jeho soused, aby ho poškodil. Nedošlo ke skutečné manipulaci s cílem snížit spotřebu plynu.

Plynaři zaznamenali, že se zákazníci, kteří si nechali přetočit plynoměr, tím dostali zároveň do pasti. Přetáčení si musí zajistit i na další rok, aby nedošlo náhle k prudkému nárůstu spotřeby plynu na skutečnou úroveň.

Jenže ani to nepomůže, protože podvod zjistí znalci podle dlouhodobé spotřeby plynu zákazníkem. Sice může dojít k novému zateplení objektu, ke snížení spotřeby plynu vlivem šetrnějších spotřebičů apod., ale vše má své dobře změřitelné limity vlivu na spotřebu plynu.