„Nicméně jejich pořízení bude záležet na získaní finanční dotace,“ uvedla Dagmar Slezáková z tiskového oddělení libereckého magistrátu. Městská policie chce dále přispět také k lepší informovanosti veřejnosti v oblasti bezpečnosti. S tím souvisí zřízení takzvané Senior linky, která by měla zvýšit bezpečnost seniorů. „Senior linka bude sloužit jako kontrola nezvaných návštěv, kdy si bude možné ověřit identitu neznámého,“ přiblížila Dagmar Slezáková.

Liberečtí strážníci budou mimo jiné pokračovat v projektu sebeobrany žen, kterého se v loňském roce zúčastnilo čtyřiadvacet žen. „Vzhledem k náročnosti kurzu ho dokončilo 20 žen, které obdržely osvědčení o absolvování kurzu a propagační materiál Městské policie Liberec,“ přiblížila mluvčí městské policie Daniela Bušková. Jak dále dodala, náplní kurzu byly základy sebeobrany, chování v krizových situacích, právní minimum a obrana proti reálnému napadení.

Další z bodů prevence, kterému se chtějí liberečtí strážníci věnovat, je výchovné působení na mládež, která v rámci školní docházky absolvuje kurzy cyklistiky. „V této záležitosti a ve spolupráci s Libereckým krajem je snahou, aby dopravní dětské hřiště převzala liberecká městská policie a rozšířila jeho provoz do odpoledních hodin a více jej zpřístupnila veřejnosti,“ doplnila Dagmar Slezáková z libereckého magistrátu.

(pr)