Vesecká firma Likto se zabývá termickým odlakováním. Současný spor se týká především několika článků v radničním Libereckém zpravodaji z roku 2018, ve kterých Pavlová firmu kritizovala s tím, že je její činnost provozována v rozporu s územním plánem bez povolení a ohrožuje zdraví místních lidí.

„Nejsou zde stanoveny emisní limity a jejich kontrolní měření. Provoz je zcela nekontrolovatelný. Není možné kontrolovat, jestli provozovatel nespaluje například ochranné vrstvy s obsahem chloru, fluoru nebo olova, což jsou životu nebezpečné látky,“ napsala Pavlová v jednom z článků nazvaném „Občane, braň se!“

Firma ovšem její nařčení dlouhodobě odmítá. „Provedlo se tu pětatřicet kontrol, nic se zjistilo. Když něco tvrdím, musím mít pro to důkaz,“ řekl jednatel Likta René Chrástecký. Kritiku Pavlové označil za předvolební boj. „My po ní nechceme žádnou finanční náhradu, žádáme jen, aby se nám omluvila, že v některých věcech přestřelila,“ dodal.

Marie Pavlová se firmě podle svých slov začala věnovat poté, co si na ni stěžovala zhruba osmdesátka místních. Ti také poslali hromadnou stížnost. V pátek zastupitelka zopakovala, že si za svými výroky stojí. Odmítla dokonce i možnost smíru.

Soudce Vladimír Foldyna se pak také oběma stranám snažil nabídnout možnost mediace. „Z mého pohledu bych to doporučoval, dokazování bude nákladné a náročné,“ podotkl. Důkazní břemeno navíc leží na straně zastupitelky, bude tedy záležet na tom, jak své sporné výroky zvládne obhájit.

„My preferujeme jakékoli mimosoudní řešení,“ reagoval na možnost mediace advokát zastupující Likto. Pavlová ovšem mediaci odmítla. „Není tam nic, z čeho bych měla ustoupit. Zrovna včera tam opět šlehaly plameny a kouřil se černý dým,“ prohlásila zastupitelka. Svá tvrzení chce dokázat například videozáznamem, jako svědka navrhuje předvolat i jednoho z obyvatel Vesce.

Na občasný dobře viditelný tmavý kouř upozorňoval i znalecký posudek, který si nechal vyhotovit krajský úřad. Mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová už dříve uvedla, že zde inspektoři v roce 2018 měřili ovzduší na základě podnětu, že továrna vypouští karcinogeny. Výsledky však nic takového nepotvrdily. „Žádný přestupek inspekce nezjistila, iniciovala však u kraje, aby zpřísnil podmínky pro provoz,“ přiblížila mluvčí.

Soudní spor zatím není u konce, soudce pod dvou hodinách vyhlásil lhůtu na doplnění důkazů, jednání pak odročil na konec května.