Obhajoba v odvolání poukazovala na takzvaný princip přičitatelnosti. Protože právnická osoba je právní konstrukt a nikoli živý člověk, nemůže se sama přímo dopustit protiprávního jednání. Přesto však může být za trestné činy odpovědná, pokud jsou této právnické osobě přičitatelné. Poukazovala tak na fakt, že soud nezjistil přímou souvislost s konáním jednotlivých zaměstnanců. „Právnická osoba je umělý konstrukt. Pokud soud nenašel odpovědné fyzické osoby, tak nelze prohlásit právnickou osobu odpovědnou,“ zaznělo od právního zástupce ŘSD Tomáše Gřivny.

Naopak státní zástupce tvrdil, že z možného dokazování vyplynulo, že v organizaci nebyly správně nastaveny interní kontrolní mechanismy, které by eliminovaly chyby. „Závěry okresního soudu shledávám správné a doporučuji odvolání zamítnout,“ řekl státní zástupce Tomáš Mery.

Místo nehody. Silnice I/9, katastr. Újezd u Jestřebí
Léta suchý topol u Újezdu zabil řidiče. ŘSD se k odpovědnosti nehlásí

Krajský soud v Liberci sice svým rozsudkem zrušil v celém rozsahu verdikt okresního soudu, ale potvrdil pochybení ze strany ŘSD, které podle něj nesplnilo povinnost dbát o zeleň. Soud uložil příspěvkové organizaci státu peněžitý trest milion korun a povinnost na své náklady zveřejnit v plném znění rozhodnutí o vině a trestu ve dvou sdělovacích prostředcích.

„Došli jsme k závěru, že na straně obžalované společnosti došlo k trestně-právnímu jednání, které bylo kvalifikováno jako usmrcení z nedbalosti. Ředitelství silnic a dálnic neodstranilo stromy, které byly určeny k pokácení,“ informoval předseda senátu Roman Buchal. Zároveň musí ŘSD zaplatit pozůstalým oběti za nemajetkovou újmu, vdově 800 tisíc korun a dceři 560 tisíc korun.

Místo nehody. Silnice I/9, katastr. Újezd u Jestřebí
Suchý topol zabil řidiče, pádem hrozil roky. Nemůžeme za to, hájí se ŘSD

Rozhodnutí soudu se opíralo mimo jiné o existenci posudku, který vznikl v roce 2013 a informoval o havarijním stavu více stromů. Společnost tak měla o riziku pádu dlouhodobě vědět. „Sice jsme nebyli schopni specifikovat, kde skončil znalecký posudek, nicméně k odstranění stromů nedošlo ani v době, kdy byla prováděna rekonstrukce silnice. Pochybil celý okruh osob, ať už šlo o řídící či pracovníky v běžném pracovním poměru,“ vyjádřil se Buchal k takzvanému principu přičitatelnosti. Zároveň poukázal na to, že se podařilo soudu prokázat, že v ŘSD nefungoval systém vnitřní kontroly.

Rozhodnutí soudu je pravomocné, není žádný opravný prostředek, pouze dovolání do dvou měsíců od písemného doručení rozhodnutí. V případě dovolání by se případem zabýval Nejvyšší soud České republiky, který sídlí v Brně. Zároveň se jedná o případ, kdy byla s největší pravděpodobností poprvé za přečin usmrcení z nedbalosti žalována čistě jen právnická osoba, která si neplnila své povinnosti.