Zima je v plném proudu, ale kdo by čekal gradaci pojistných událostí spojených se zimními měsíci, je na omylu. To nejhorší pojišťovny očekávají až s tajícím sněhem.

„Klasické zimní pojistné události se pomalu začínají dávat do pohybu. Většinou postupují tak, že nejprve platíme škody z tíhy sněhu a dopravních nehod na uklouzaných silnicích a pokud se rychle oteplí a velké množství bílé masy roztaje, začnou nám lidé hlásit škody po lokálních záplavách. V letošní zimě do toho ještě vstoupily mrazy, které nás spojily především s motoristy a majiteli nemovitostí, ve kterých zamrzla voda,“ řekl Václav Bálek, tiskový mluvčí pojišťovny Allianz.

Klidný Liberecký kraj

Ačkoliv Liberecký kraj v minulých týdnech bojoval se sněhovou kalamitou, pojišťovny extrémně zvýšený nárůst událostí neevidují. Liberecký kraj je podle Dagmar Koutské z Allianz klidnou lokalitou. „Od začátku roku do dnešního dne bylo v Libereckém kraji registrováno zhruba 80 pojistných událostí na majetku občanů, 39 pojistných událostí má na svědomí tíha sněhu, 25 mráz a o zbylé se dělí riziko vichřice a několik škod je evidováno ze vzedmutých vodních toků. Z Libereckého kraje je nejvíce zasažen okres Jablonec nad Nisou, odkud pochází více než třetina všech škod. Další hlášení se teprve očekávají podle toho, jak bude sníh odtávat.“ Celkové škody za tuto zimu dosahují v České republice 20 milionů korun. Pojišťovny evidují nejvíce případů týkajících se automobilových nehod. Nemalé procento tvoří i pojistné události způsobené mrazem.

Jak postupovat při hlášení škody?
- Pokud máte fotoaparát zdokumentujte stav nemovitosti i poškozené movité věci po živelné pohromě
- Pokud nemáte fotoaparát začněte uklízet nemovitost, poškozené věci shromážděte na jedno místo, mobilní technik je zdokumentuje
- Zabraňte vzniku další škody okamžitě začněte provádět úklid nemovitosti vysušování, vyklízení, čištění
- Zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty, urychlíte tím prohlídku