Více než dvě stovky kontrol a více než stovka nelegálních pracovníků. Takový je výsledek loňských kontrol celníků zaměřených na cizince bez pracovních povolení. Je to ale o 78 méně než v roce 2010. Nejčastěji byli mezi cizinci, kteří porušili zákon o zaměstnanosti, stejně jako v minulosti občané z Ukrajiny (73) a Vietnamu (27).

Celníci loni celkem provedli 208 kontrol a prověřili 687 lidí. „Kontroly směřovaly především do odvětví, ve kterých dle našich poznatků a zjištění bylo nejvíce pracujících cizinců zaměstnáváno. Především se jednalo o stavebnictví a zemědělství, ale i oblast obchodu a služeb,“ vypočítal mluvčí severočeských celníků Jiří Nejedlý.

S Ukrajinci, kteří pracují na černo, se celníci podle Nejedlého nejčastěji tradičně setkávají ve firmách z oboru stavebnictví, kovovýroby a zemědělství. Občany Ukrajiny zaměstnávají firmy v Česku hlavně na zednických, svářečských a obráběcích pracích, při sběru ovoce a zeleniny a také se s nimi celníci potkali ve výrobně lahůdek.

Nelegálně pracující Vietnamci bývají v obchodech s textilem, jako obsluhující ve večerkách a jako číšníci a kuchaři v bistrech.

Celníci kontrolovali kromě zaměstnanců také zaměstnavatele. A tady byla situace ještě horší. Podniky mají totiž mít splněnu oznamovací povinnost vůči Úřadům práce. „Zkontrolováno bylo přes 198 pracujících občanů EU, přičemž u 119 z nich nebyla oznamovací povinnost splněna,“ řekl Nejedlý.

Zaměstnavatele nyní čekají nepříjemnosti, nejspíš také pokuty v řádech milionů. „Celní úřady předaly zjištěné případy příslušným úřadům práce k zahájení správních řízení a uložení sankcí,“ dodal mluvčí celníků.