Téměř půlhodiny trvalo, než soudce přečetl výčet prohřešků, kterých se během jedenácti let měla dopustit Jaroslava Šrámková, bývalá účetní Centra Babylon. Podle obžaloby měla způsobit škodu téměř dvanáct milionů. Účetní se hned na místě odvolala.

Obludná suma

„Trestnou činnost páchala systematicky a sofistikovaně. Výsledná suma nabyla vzhledem k tomu, že se na trestné činnosti podílela jedna osoba, obludných rozměrů," vysvětlil soudce Petr Neumann, proč nepřistoupil na podmínečný trest, který navrhovala obhajoba.

Okrádala stát i zaměstnance

Trestnou činností, kterou měla obžalovaná páchat od roku 2003 do 2013, poškodila nejen svého zaměstnavatele, ale také Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a řadu zaměstnanců Babylonu. „Vykazovala nemocenské dávky na fiktivní jména, proplácela na svůj účet mzdy neexistujícím zaměstnancům, využívala například i přeplatky za mateřskou," vypočítal soudce. Účetní dokonce neváhala okrádat pracovníky Babylonu, kterým byly vráceny přeplatky z exekucí. Některé takto ošidila i o desítky tisíc.

Státní zástupce Martin Tvrdík upozornil, že se v tomto případě nemohlo jednat ani o nátlak z vedení, protože se během těch let na vedoucích pozicích vystřídala v Babylonu řada osob.

Státní zástupce požadoval propadnutí nemovitého majetku, to však soud zamítl vzhledem k tomu, že spolumajitelem domu je i manžel. To byl jeden z důvodů, proč si nechal lhůtu na odvolání.

Pozdní lítost

Obžalovaná vyjádřila přes soudem lítost a uvedla, že vede řádný život, pracuje a škody chce vyrovnat. Opět však odmítla přiznat, kam se tak velká finanční částka poděla. Podle výpovědí si rodina nežila nad poměry, nemovitost měli splacenou a manžel neměl o ničem tušení.
Na machinace v účetnictví se přišlo při náhodné kontrole ze správy sociálního zabezpečení. Hloubková kontrola následně ukázala, že zmizely i tisíce evidenčních listů důchodového pojištění.

O případu se dočtete zde