„Cílem akce byla kontrola cizinců v příhraničí v nočních hodinách se zaměřením na pravost a platnost dokladů a vyhledávání omamných prostředků. Kontrolováno bylo celkem sedm živnostenských provozoven na české straně a několik nočních podniků na straně polské,“ informoval Miroslav Vlach z cizinecké policie Ústí nad Labem.

Celkem policisté prověřili pomocí databáze 90 osob a 45 vozidel. V Polsku přitom zadrželi jednoho podnapilého řidiče, na české straně neprošli sítem dva Ukrajinci, kteří pobývali na našem území po uplynutí platnosti víza. „Oba cizinci byli eskortováni na základnu, následně byli podrobeni daktyloskopickým úkonům a za přítomnosti tlumočníka bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění,“ uvedl Miroslav Vlach.

Několik řidičů bylo potrestáno formou blokových pokut a dvaadvacet cizinců zjistilo prostřednictvím specialistů na falza, že jejich doklady jsou skutečně pravé. Akce se zúčastnilo celkem patnáct policistů z Liberce, které doplnili dva psovodi se psy cvičenými na vyhledávání drog. Polská strana do akce vyslala čtrnáct policistů a také dva služební psy.

„Dodržování schengenských podmínek je nutné průběžně kontrolovat a společné policejní akce umožňují operativně přeskupovat síly a prostředky podle potřeby. Ve stejnou dobu proběhla společná akce na určených místech na českém území. Po několika hodinách se opatření opakovalo i na polské straně. Soustředěné informace a poznatky z terénu poslouží jako základ do dalších společných akcí,“ uzavřel Miroslav Vlach.