Téměř půlmilionovou finanční újmu způsobil v minulosti společnosti ČEZ majitel rodinného domu na Liberecku, který neoprávněně odebíral elektřinu dlouhé tři roky. Vytápěl s ní nejen celý dům, bazén, skleník, ale i další rodinný dům patřící jeho přítelkyni. Napojil se přitom dráty na vedení pod zemí mimo distribuční síť.

„Na tohoto odběratele byl odbor Netechnických ztrát upozorněn anonymním informátorem. Odhalen byl po předchozím několikahodinovém měření v okolí objektu a průzkumu termovizí. Půlmilionovou škodu vzápětí po odhalení uhradil,“ uvedla jeden z příkladů Soňa Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

Není to tak dávno, co pracovníci ČEZu objevili rozsáhlou pěstírnu marihuany v Duchcově. Na možný neoprávněný odběr je v tomto případě upozornila Policie ČR. Při prohlídce domu se nejdříve zdálo, že se jedná pouze o poškozené plomby, takže to vypadalo, že se někdo snažil neoprávněně odtáčet číselník elektroměru.

Poté ale pracovníci objevili neměřený kabel za elektroměrovou deskou, který vedl až do sklepa. Aby „tráva“ v chladném počasí rychleji rostla, zásobovali ji pěstitelé světlem a teplem z několika sodíkových lamp a elektrických přímotopů. „Za několik měsíců způsobili pachatelé škodu přes tři sta tisíc korun a soud je posléze odsoudil ke čtyřletému odnětí svobody,“ popsala důsledky Soňa Hendrychová.

O tom, že krást se nevyplácí, se na vlastní kůži přesvědčili další dva pachatelé v severočeském regionu, kteří odebírali elektřinu načerno. Okresní soud v Děčíně se zabýval hned dvěma případy dokázaných krádeží elektrické energie. Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. způsobili pachatelé souhrnnou škodu přesahující 200 000 korun.

V prvním případě byl okresním soudem v Děčíně podmínečně odsouzen šestačtyřicetiletý muž na sedm měsíců odnětí svobody s odkladem na dvacet čtyři měsíců. „Odsouzený se neoprávněně napojil u svého domu na hlavní elektrický přívod a za období od září 2003 do března 2004 způsobil společnosti ČEZ Distribuce škodu téměř 120 tisíc korun,“ popsala další případ Soňa Hendrychová.

Výše trestu se pohybuje na spodní hranici sazby, která je za tento trestný čin stanovena v rozsahu šesti měsíců až tří let. Obžalovaný u Okresního soudu v Děčíně doznal, že si doma vyrobil neměřenou spojku, umožňující odběr energie mimo měřící soustavu a nad svým činem vyjádřil lítost. Z vnitřní strany domu měl proti spojce vypínač, který mu umožňoval její okamžité odpojení.

V dalším případě byl opět Okresním soudem v Děčíně vydán trestní příkaz na sedmapadesátiletého pachatele, který v místě svého trvalého bydliště napojil neměřený vodič na elektrickou soustavu a od dubna 2007 do února 2008 odebíral elektrickou energii bez jakéhokoliv měření. Společnosti ČEZ Distribuce tak vznikla škoda přesahující 64 tisíc korun.

„V severočeském regionu – tedy na území Ústeckého a části Libereckého kraje odhalili naši pracovníci jak v roce 2006, tak i v roce 2007 více než 500 případů nelegálních odběrů. Tito nepoctiví odběratelé si často neuvědomují, že páchají trestnou činnost, za kterou jim soud může vyměřit i nepodmíněný trest,“ uzavřela Hendrychová. Navíc se tímto neoprávněným jednáním vystavují hrozbě okamžitého přerušení dodávky elektřiny. Pokud po odhalení takový odběratel projeví dobrou vůli uhradit vzniklou škodu, může se tím vyhnout trestnímu oznámení a ČEZ mu dodávku elektřiny obnoví.