Vedle represe je součástí politiky celní správy i prevence, a tak připravila Informační leták, který prodejcům začali celníci v těchto dnech při kontrolách provozoven a stánkového prodeje rozdávat. Z letáku lze vyčíst nejen to, jak kontroloři prokazují svou příslušnost při zahájení kontroly nebo jaká mají oprávnění, ale i jakých nekalých obchodních praktik se někteří obchodníci dopouštějí a jaký trest jim za porušování pravidel hrozí.

Osvětovou prevencí směřující k předcházení páchání přestupků, správních deliktů či kriminality chtějí celníci pozitivně ovlivňovat právní vědomí asijských prodejců.