Deník o tom informoval tiskový mluvčí Celního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Nejedlý.

Bezmála 29 miliard korun přitom celníci vybrali na spotřební dani. Téměř 845 milionů vyinkasovali celníci na dani z lihu, více než 270 milionů na dani z piva, 205 milionů na dani z vína a 565 tisíc korun vybrali na dani z tabákových výrobků. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali severočeští celníci nárůst u výběru všech druhů spotřebních daní, kromě daně z vína.

Poprvé celníci vybírali i Ekologické daně, které se týkají například vypouštění odpadních vod nebo odběru podzemních vod. Tyto poplatky vyměřuje Česká inspekce životního prostředí firmám, podnikům a dalším subjektům, které je pak odvádí na účty celních úřadů.

„Z vybrané částky bezmála 297 milionů korun připadlo na daň z elektřiny 46 milionů, daň ze zemního plynu 103 milionů a daň z pevných paliv 148 milionů korun. Dalších více než 390 milionů korun vybrali celníci na cle a dani z přidané hodnoty ze zboží dovezeného ze zemí mimo EU,“ poznamenal Jiří Nejedlý.

Hodnota vybraného cla činila v uplynulém roce bezmála 378 milionů korun a daně z přidané hodnoty 12 milionů korun. Celých 75 procent z vybraného cla bylo odvedeno do společné pokladny EU, zbývajících 25 procent odvedli celníci do státního rozpočtu. Na správních a ostatních poplatcích jako jsou pokuty, exekuční náklady či úroky vybraly útvary Celního ředitelství Ústí nad Labem více než tři miliony korun.

V rámci dělené správy se podařilo v loňském roce celníkům na severu Čech vybrat a vymoci pokuty, poplatky a odvody, které ukládají jiné státní organizace a instituce, ve výši téměř 625 milionů korun.