„S cizineckou kontrolou se v minulosti již seznámil, proto raději dělal, že nerozumí a nic nechápe,“ vysvětlil důvody cizincova nechápání Miroslav Vlach, tiskový mluvčí Oblastního ředitelství služby cizinecké policie v Ústí nad Labem.

Muže proto hlídka cizinecké policie předvedla na služebnu a totožnost ověřila speciální technikou na snímání otisků prstů. A během chvilky bylo jasno. „Státní příslušník Moldávie porušil cizinecký zákon již dříve a policisté ICP Liberec jej řešili vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění na dobu 6 měsíců. Lhůta k vycestování byla stanovena výjezdním příkazem do 28.3.2009,“ upřesnil Miroslav Vlach.

Jak doplnil, to všechno Moldavan věděl, protože mu to vysvětlil přizvaný tlumočník a policisty byl řádně pouček pro případ, že z ČR nevycestuje včas. „S cizincem byl opět vyplňován za účasti tlumočníka protokol a vysvětlovány důvody jeho zadržení. Vzhledem k tomu, že cizinecký zákon opět porušil a nerespektoval dané pokyny k vycestování, byly zahájeny úkony směřující k prokázání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ upřesnil tiskový mluvčí OŘsCP v Ústí nad Labem.

Po konzultaci se státním zástupcem byl případ následně vlastním usnesením odložen pro malou společenskou nebezpečnost a cizinci byla dána možnost opustit ČR v souladu se správním vyhoštěním s využitím readmisní dohody. Aby byl požadavek cizinecké policie skutečně naplněn , byl cizinec eskortován do Záchytného zařízení pro cizince v Poštorné.