„Ve většině případů jde o mladistvé ve věku od patnácti do osmnácti let, kteří s výrobou falzifikátů peněz experimentují. Využívají k tomu dnes velmi kvalitní počítačovou techniku, multifunkční tiskárny a dokonalé kopírovací stroje.

Mnohdy si při svých pokusech, následném předvádění a porovnávání svých kopií před vrstevníky neuvědomují, že jde o protizákonné počínání. Přitom není výjimkou, že tyto aktivity zajímají i žáky základních škol,“ upozornila komisařka krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové Iva Marková.

Policisté pak zaznamenali také případy, kdy se někteří mladí vyrobené padělky snaží dostat do oběhu. Většinou tehdy, když touží pořídit si nějaké dražší zboží, jako třeba mobilní telefony, počítačové hry apod., nebo se snaží si koupit falešnými penězi lihoviny nebo cigarety.

„Prakticky všechny takové případy jsou však velmi rychle kriminalisty odhaleny a jejich pachatelé jsou náhle zcela zděšeni z toho, jaký postih jim za takové jednání hrozí před soudem,“ zdůraznila Iva Marková.

Policie v souvislosti se zaznamenáním těchto případů upozorňuje rodiče i pedagogy, aby věnovali dostatečnou pozornost tomu, co mladí dělají ve volném čase a jak získávají peníze pro svoji potřebu. Předejde se tak mnohdy trestnímu stíhání ve věci, která by se mohla na první pohled jevit jako nevinná legrace.

Padělání či pozměňování peněz (i cizozemských) je posuzováno jako čin soudně trestný.

V případě, že dospělý občan „pouze“ přechovává padělky peněz, hrozí mu trest odnětí svobody od dvou do osmi let, mladistvý může za takové jednání od soudu odcházet s trestním opatřením odnětí svobody na jeden až čtyři roky.