Hořelo zde ve středu před polednem. Prvotní hasební zásah provedli ve firmě zaměstnanci ručním hasicím přístrojem. Po provedeném počátečním průzkumu museli hasiči celé místo začít odvětrávat přetlakovou ventilací, protože výrobní hala byla plná jedovatých zplodin hoření. K likvidaci ohně hasiči použili pěnu a požár se podařilo uhasit deset minut před třináctou hodinou. Podle prvotních výpovědí zaměstnanců se pravděpodobně jednalo o technickou závadu, prasklou zářivku. Oheň poničil v objektu odsávání, elektroinstalaci a ohořely i některé výrobky z laminátu.