„Jednotky požární ochrany Libereckého kraje vyjížděly v prvním pololetí letošního roku celkem ke 240 požárům v přírodě. Území okresu Česká Lípa zaznamenalo 95 požárů v přírodě, v okrese Jablonec nad Nisou došlo ke 46, v okrese Liberec k 56 a na Turnovsku a Semilsku celkem ke 43 případům,“ řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Iva Michaličková. Jen v uplynulém víkendu vyjížděly například na Českolipsku ke čtyřem případům požárů lesní hrabanky.

Oheň se nevyhnul ani polím, loukám a parkům. Značná část požárů vznikla lidskou nedbalostí při spalování biologického odpadu, z důvodu špatně zabezpečených nebo uhašených ohnišť. „Pokud zaznamenáme v tomto období vypalování trávy, okamžitě na místo vyjíždí městská policie,“ řekl starosta Železného Brodu Václav Horáček. Ta setrvá na místě, dokud viník oheň neuhasí.

V případech, kdy byla výše škody vyčíslována, dosáhla v prvním pololetí škoda při požárech v přírodě částky okolo 270 000 korun. V ostatních případech se jednalo o nedošetřované požáry beze škod.

„Pokud bude pokračovat podobný ráz počasí, dá se očekávat další nárůst podobných případů,“ dodala Iva Michaličková. Stejná situace byla i v loňském roce.

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je období mimořádných klimatických podmínek. To se stanoví na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Jedná se zejména o období, kdy množství srážek klesne pod 25% dlouhodobého normálu současně s vysokými teplotami, a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dní.

„V případě, že horké a suché počasí bude pokračovat, může hejtman kraje vyhlásit období déletrvajícího nadměrného sucha. Nařízení stanovuje podmínky zabezpečení požární ochrany,“ upozornila na možný postup Michaličková. V takovém případě lze zakázat vstup do lesa, spalování na volném prostranství nebo rozdělávání ohňů v přírodě.