V prvním kole bude dovzděláno přibližně tři sta padesát sester pracujících s pacienty léčícími se s různými typy rakoviny včetně leukémie či jiných zhoubných onemocnění krve. Úředníci ministerstva zdravotnictví to odůvodňují tím, že zátěž české populace zhoubnými nádory je vysoká a setrvale narůstá.

Rakovinou každoročně onemocní asi devadesát tisíc lidí. Lékaři k léčbě vedle operací, chemoterapie či radioterapie využívají i inovativní biologickou léčbu či imunoterapii. „Umíme pomoci i těm, jejichž onemocnění je v pokročilejším stádiu,“ řekla předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Jana Prausová.

Po nemoci jí zůstala díra v hlavě. Teď ví, že rakovinu nemají jen staří

To vyžaduje i vysoce kvalifikovanou péči. Česká asociace sester proto iniciovala vznik zmíněných specializačních oborů. „Je to správný trend, protože jejich absolvování umožňuje sestrám navýšit si kompetence v daném oboru,“ uvedla pro Deník její prezidentka Martina Šochmanová.

Kvalita života

Onkologie je totiž dynamická. „A to nejen v diagnostice a léčebných možnostech, ale i v prevenci, kde je role sestry zásadní,“ podotkla. V bakalářských a magisterských oborech vysokých škol ale není obsaženo konkrétní odborné vzdělání. „V současné době přitom vznikají další onkologická a hematoonkologická centra, kde budou sestry specialistky zcela jistě potřeba,“ dodala Šochmanová.

Se vznikem nových specializačních oborů souhlasí i všeobecná sestra a pedagožka Jindra Pavlicová. „Vývoj jde obrovsky dopředu nejen co se týká diagnostiky, ale i ošetřování. Sestry a laboranti musí umět zacházet nejen s pacienty, ale i s mnoha přístroji,“ řekla Deníku.

Díky tomu, že se mnoho lidí naučilo chodit na preventivní prohlídky, lékaři zhoubný nádor nezřídka zachytí včas. „Pacienti tím mají lepší prognózu. Jde však nejen o záchranu života, ale i jeho kvalitu. Aby pak člověk nestrádal v bolestech,“ doplnila.

Zdravotní péči čeká v příštím roce řada novinek. Ilustrační snímek
Vyšší příspěvky, ale i dražší pojištění. Zdravotní péči čeká řada novinek

Nyní si všeobecné sestry, které chtějí pečovat o pacienty se zhoubnými nádory a onemocněním krve, mohou prohloubit znalosti a dovednosti v oboru ošetřovatelské péče v interních oborech. Ten studují kupříkladu i sestry z diabetologie, kardiologie, pneumologie, gastroenterologie a alergologie.

Vznik specializačního oboru 

Součástí vládního nařízení je i zřízení specializačního oboru, který bude určen sestrám pečujícím o pacienty se špatně se hojícími ránami. To ministerští úředníci odůvodňují tím, že v současnosti se sestry učí hojit rány jen formou certifikovaných kurzů či modulů v rámci jiných oborů.

Společnost ale stárne, čímž roste i počet chronických ran. Kupříkladu bércových vředů, kožních lézí či diabetických nohou. Rány se špatně hojí i některým onkologickým pacientům. Je proto potřeba, aby kvalitní ošetřovatelskou péči uměly poskytovat i sestry, které působí mimo lůžková oddělení nemocnic. Tedy ty, které za pacienty buď docházejí domů nebo oni za nimi do ordinací.

Nové specializace (účinnost od 1. července 2023)

     - Sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii
     - Dětská sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii
     - Sestra pro hojení ran

Zdroj: Návrh novely nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.