Jako první v Česku ho zavedl Farmářský dům na farmě rodiny Basařových, který spojil síly s Ekofarmou 88 z Lánova. Můžete si v něm pořídit vyzrálé hovězí maso z vlastního chovu, žebírka i mleté maso. Automat je umístěn na dvoře Farmářského domu v Prosečném nedaleko Hostinného. Produkty mají punc regionální značky Krkonoše originální produkt. Automat na maso je pravidelně doplňován. S výrobou na zakázku pomohla podkrkonošským farmářům firma Sixta z Hostinného, zabývající se nápojovými a potravinovými automaty.

"V případě potřeby jsme samozřejmě k dispozici a se vším rádi pomůžeme a poradíme," ujistili majitelé farmy a originálního automatu na maso.

Podle Petry Hartmanové z Místní akční skupiny (MAS) Krkonoše, která osvědčení o originálních krkonošských produktech vydává, přináší samoobslužné automaty lidem nové možnosti bezkontaktního prodeje. „Díky moderním technologiím se dá kontrolovat kvalita a čerstvost nabízených produktů, a to i na dálku nebo prostřednictvím kamery a internetu," řekla Petra Hartmanová.

Radek Drbohlav
Zmražení umělci s pavučinami. Fotograf stvořil v době covidu unikátní projekt

Farma Basařovi a Ekofarma 88 z Lánova společně plánují otevřít kromě Farmářského automatu i v blízké době Farmářský dům ve Vrchlabí.

Rodinná farma Basařovi v Prosečném v současnosti chová přes 200 kusů hovězího dobytka, převážně plemene Aberdeen Angus. Krávy s telaty a jalovicemi pobývají od jara do podzimu na pastvinách a na zimní období jsou stahovány do stáje. Farmáři obhospodařují více jak 500 hektarů zemědělské půdy, poskytují zemědělské služby, provozují penzion a vyrábí elektřinu a teplo v bioplynové stanici.

Energie získávaná spalováním bioplynu pochází z obnovitelného zdroje, čímž se snižuje naše závislost na omezeně dostupných fosilních palivech. Díky zpracování biomasy v bioplynových stanicích může být účelně zužitkováno velké množství odpadu, který by jinak neznamenal žádný přínos. Výroba bioplynu navíc neprodukuje vlastní odpad, protože zbylou hmotu lze úspěšně využít jako hnojivo.

Václav Vančura a jeho kolegové.
Starost o psa je nepřetržitá činnost i poslání, říkají kynologové z kraje

Novodobá historie Farmy Basařovi se píše od roku 1993. V tomto roce rodina po 40 letech navázala na hospodaření rodu Basařových v Prosečném, kterým soukromé sedlačení bylo násilně znemožněno v roce 1953 po nástupu komunistického režimu k moci. V roce 1993 začali hospodařit s 23 hektary půdy a 16 kusy krav. Postupně se farma rozrůstala v počtu obhospodařovaných hektarů i v počtu dojnic až do roku 2005, kdy bylo prodáno celé mléčné stádo a ihned koupeno stádo březích masných krav převážně plemene Aberdeen Angus.