Cvičící jsou nejprve prokazatelně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Hasiči se kompletně ustrojí do zásahového oděvu, včetně izolačního dýchacího přístroje, který si ještě před zahájením výcviku sami zkontrolují. V první fázi výcviku se hasiči potřebují dostat do vysoké tepové frekvence - ve cvičné věži na stanici opakovaně vystupují po schodišti a rovněž využívají posilovací přístroje v tělocvičně.

Zdroj: Youtube

Následně se hasiči přemístí do prostor zakouřeného klecového polygonu, kde v kompletní výstroji a s dýchacím přístrojem na zádech prolézají úzkými prostory a zdolávají překážky ve spolupráci s hasičem ve skupině. To vše za ztížených světelných a akustických podmínek. Výcvik probíhá potmě se záblesky blikajících světel, v místnosti je pouštěn hluk z reproduktorů.

„Cvičící mají za cíl absolvovat celou trasu trojpodlažního polygonu plného překážek, jako jsou lana, zúžené profily a víceúrovňové průlezy a dostat se až na jeho konec, tam se nachází napodobení bytového jádra, kde mají hasiči za úkol vypnout elektřinu, plyn a vodu. Cesta k cvičnému modelu bytu a zpět je velmi náročná, v některých místech je pro další pokračování v cestě dokonce nutné sundat dýchací přístroj ze zad, překonat úzký průlez a pokračovat,“ uvedla o průběhu cvičení tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Do Turecka pojede pomáhat i pes Harry se svým psovodem ze Semil.
Do Turecka pojede pomáhat i pes Harry se svým psovodem ze Semil

Po absolvování všech úkolů a celé trasy je hasičům ve „velíně“ polygonu obsluhou zařízení výpočtem vyhodnocena spotřeba vzduchu a celkový čas potřebný ke zdolání celé trasy. Cílem této odborné přípravy je simulace skutečného zásahu, výcvik musí hasiči provádět pravidelně, jednou za tři měsíce.