V korytě řeky došlo k sanaci podemletých základů. Povodí Labe vyplnilo kaverny betonovou směsí, která byla prokládaná lomovým kamenem. Zdivo bylo v tomto místě Smědé podemleto při letošní červnové povodni.

Obnova zdiva a zabezpečení dna koryta Smědé však nejsou jediné práce, které Povodí Labe do konce roku ve Frýdlantu provede. V plánu má na řece ještě odstranit náletové křoviny, které jsou v patě levého a pravého břehu v úseku bývalý jez Slezan - most u Penny marketu. Dále Povodí Labe odtěží části nánosu pod pivovarem u tenisových kurtů.