„Objekt spadá do širšího cyklu, v němž autor od roku 2005 využívá zejména staré průmyslové nádrže, aby je vyřezáváním opakujících se geometrických či organických tvarů v souvislých strukturách transformoval na umělecká díla. Výsledkem je pak perforovaný skelet, který koresponduje s původními formami objektu. Odstraněné části však mohou být dále spojovány a svařovány do dalších novotvarů. Právě takový nový objekt, vytvořený jako „negativ" Plamenů je na výstavě k vidění. Spolu s ním jsou tu i rezavé tisky, zachycující stopy vyřezaných elementů na papíře. Ty ukazují specifický grafický přístup autora a dokreslí charakter práce Čestmíra Sušky z posledního období," říká autor výstavy Miroslav Divina z roudnické galerie.

Instalace výstavy Čestmír Suška / Plameny v negativu a rezavé tisky v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

Čestmír Suška se zapsal do dějin českého výtvarného umění jako tvůrce objektů ve veřejném prostoru již od osmdesátých let. Inicioval například inspirativní kolektivní výstavu Sochy a objekty na Malostranských dvorcích (Praha 1981). V letech 19871991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. V devadesátých letech se přiklonil ke tvorbě monumentálních soch z vydlabávaných a proděravěných topolových kmenů.

Od roku 1995, kdy získal stipendium Pollock Krasner Foundation v New Yorku, často tvoří a vystavuje ve Spojených státech. Výrazným impulzem pro další práci byl rezidenční pobyt ve Vermontu v roce 2005, kdy začal s tvorbou rozměrných kovových objektů, v nichž se mísí drsná industriální podoba s dekorativními formami.