Takin čínský obývá horské oblasti Himalájí, Indie a západní Číny (Assam, Mishmi, S´chuan, Shensi) v nadmořské výšce 2000-4500 m. V zimní sezóně migruje do nižších poloh. Žije v jehličnatých lesních a hustých porostech zakrslých bambusů a rododendronů. Kvůli kultivaci krajiny, odlesňování a pytlačení pro vysoce ceněné maso byl téměř vyhuben.

Charakteristickým znakem takina čínského je jeho „zlatá" hustá, dlouhá srst a mohutné zatočené rohy, dorůstající délky až 64 cm. Nohy jsou krátké a zavalité, s širokými kopyty, uzpůsobenými k pohybu v hustě zarostlém terénu. Pokud vycítí nebezpečí, ulehne schován do bambusového porostu.

Žije v rodinných skupinách kolem 8-10 jedinců, v době nedostatku potravy se takini sdružují do stohlavých stád. Staří jedinci jsou samotářští. Rozmnožování začíná v červnu a trvá do konce července. Samice je březí 7 - 8 měsíců, poté rodí v únoru a březnu jedno, vzácně dvě mláďata. Takini pohlavně dospívají v 4,5-5,5 letech.

Potravu přijímají takini brzy ráno a v pozdním odpoledni, nejaktivnější jsou přes den. Při cestách za potravou prošlapávají úzké cestičky skrz hustý porost. Živí se trávou, listy, pupeny nebo bambusovými výhonky. Jejich hlavními predátory jsou medvědi a vlci.

Jako nový druh byl takin čínský objeven v roce 1950. Mimo čínské ZOO je tento druh chován pouze ve dvou japonských zahradách, v České republice v ZOO Liberec a v Zooparku Chomutov.