Cyklistická sezona se pomalu rozjíždí a od následujícího pátku bude sportovním nadšencům opět k dispozici i celá sedmnáctikilometrová trať cyklostezky Varhany. S opraveným asfaltem, zábradlím u železniční trati a dalšími novinkami.

Části trasy z České Lípy do Kamenického Šenova na začátku dubna uzavřely nutné opravy. Hotovo by mělo být tento týden. „Opravovali jsme částečně asfalt na začátku stezky u České Lípy a také na třetím úseku mezi bývalým vlakovým nádražím Mistrovice a základní školou v Novém Oldřichově. Jednalo se o místa, kde vegetace a kořeny prorůstaly do asfaltu,“ říká Miroslav Pröller, manažer svazku obcí Cyklostezka Varhany.

NOVÉ ZÁBRADLÍ

Bezpečnější bude také úsek u nástupního místa v České Lípě. Na silnici z Lípy na Horní Libchavu bude nově omezena rychlost na 70 kilometrů v hodině. Přibude také zábradlí mezi stezkou a železniční tratí. „Původní plot zlikvidovali vandalové. Stejně tak některé značky, které rovněž nahradíme novými,“ dodává Pröller.

V plánu jsou také úpravy samotného nájezdu na oblíbenou trasu, který stále tvoří nepříliš bezpečné panely. Svazek je chce v budoucnu nahradit rovněž asfaltovým povrchem. „Je to součást plánované nulté etapy stezky, kterou však stále brzdí majetkové vztahy na potřebných pozemcích,“ vysvětluje manažer svazku. Vedení České Lípy podle něj stále jedná se Správou železniční dopravní cesty o převedení pozemků na město, aby se s úvodní etapou stezky mohlo začít.

PROBĚHNE ÚKLID

V rámci jarních úprav svazek také osadí informačními panely o cyklostezce dva prázdné billboardy u Volfartic a Kamenického Šenova, opraví poškozené kovové sloupky zabraňující vjezdu motorových vozidel na třetí etapu a na stezce přibude kilometráž. „Po dokončení prací proběhne velký jarní úklid,“ dodává Miroslav Pröller.

Cyklostezka Varhany vede po zrušené železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. První úsek do Horní Libchavy se cyklistům otevřel v roce 2008, dokončena byla v roce 2013. Celá trasa stála 49 milionů korun. Nejvíc peněz spolkl poslední osmikilometrový úsek z Volfartic do Kamenického Šenova, a to 21 milionů korun.