Nový dřevěný chodník vede kolem přehrady Bedřichov v Jizerských horách, známé také jako Černá Nisa. Jeho vybudování stálo Lesy ČR 1,6 milionu korun. „Kilometr dlouhý haťový chodník je na trase budované technicko - přírodní naučné stezky," popsal ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Liberci Ludvík Řičář.

„Naučnou stezkou chceme ukázat návštěvníkům, že touto částí Jizerských hor vede unikátní vodní dílo, což je přivaděč vody pro elektrárnu v Rudolfově," uvedl Řičář. Přivaděč se stavěl v letech 1924 až 1927, turisté ale moc nevědí, kudy vede.

„Během času došlo k tomu, že zarostly úseky vodního díla, nebo cesta vede mimo. Proto chceme návštěvníkům technické prvky ukázat a zároveň na informačních tabulích jim říci, co všechno tam uvidí a k čemu co slouží," vylíčil Řičář.

Pozoruhodná je také stále funkční elektrárna v Rudolfově, kterou se chystá ministerstvo kultury v dohledné době zapsat mezi národní kulturní památky. Elektrárna ale není turistům běžně přístupná.

Na trase naučné stezky se zatím podařilo dokončit úsek od Maliníku k přehradě, kolem níž vede i nový haťový chodník. Nahradil povalový chodník, který byl ve velmi špatném stavu.

„Byly tam velmi zamokřené úseky a prakticky už to nebylo průchozí," uvedl Řičář. Celý úsek je nyní bezbariérový a je tak vhodný i pro vozíčkáře či kočárky. Na trase se nacházejí dvě vyhlídková mola a dvě zastavení obsahující informace o místních zajímavostech. Jsou tam také tři odpočinková místa s lavičkami.

Lesy ČR ve spolupráci s Povodí Labe, CHKO Jizerské hory i obcemi ročně investují do obnovy turisticky zajímavých míst v Jizerských horách miliony korun. Loni například obnovily jednu z nejvýznamnějších vrcholových jizerskohorských cest, takzvaný Nebeský žebřík na Smrku.

Opravily také velice oblíbenou turistickou Křížovou cestu, jež vede z Horního Maxova na Jablonecku k Seibtově studánce u rozhledny Slovanka.

Vylepšily i spojení dvou nejnavštěvovanějších míst hor, mezi rašeliništěm Na Čihadle a rozcestím Na Kneipě od loni vedou dvě cesty.